Vytisknout tuto stránku

O prekurzorech výbušnin

Do nedávné doby měla široká veřejnost  na trhu v zemích Evropské unie neomezený přístup k určitým chemickým látkám, z nichž se dají „podomácku“ vyrobit výbušniny. Tyto chemické látky jsou z tohoto pohledu považovány za prekurzory výbušnin. Na úrovni Evropské unie se na problematiku prekurzorů výbušnin vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15._ledna_2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (dále jen „nařízení“).

Hlavním cílem tohoto nařízení je snížit riziko teroristických útoků, při kterých by byly použity výbušniny vyrobené nelegálně z dostupných chemikálií, nebo z výrobků tyto látky obsahující. Nařízení omezuje osobám z řad široké veřejnosti volný přístup k těmto látkám. Nařízení se týká vztahu mezi výrobci či prodejci prekurzorů výbušnin na jedné straně a osob z řad široké veřejnosti na straně druhé.

Nařízení se naopak netýká zpřístupňování prekurzorů výbušnin mezi podnikateli navzájem. Toto nařízení, které je přímo použitelným předpisem Evropské unie, v České republice doplňuje zákon č._259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. 

Dne 1. 3. 2017 vstupují v platnost:

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/214 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/215 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hexahydrátu hořečnatého do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/216 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II.

 

 

 

Naposledy změněno úterý, 04 únor 2020 08:58