Aktualizováno

Informace k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“)

1.1.2021 nabyla účinnosti novela DŘ (zákon č. 283/2020 Sb.), která podstatným způsobem změnila některé aspekty správy daní. Mezi nejvýznamnější změny s dopady do správy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (dále jen „úhrady“) patří následující:

1.podpora elektronizace
Zcela nově je v §72 DŘ definováno daňového tvrzení jako formulářové podání, které v případě, kdy poplatník nebo jeho zástupce má ze zákona zpřístupněnu datovou schránku nebo má povinnosti mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, musí být učiněno pouze elektronicky, a to způsobem, který zaručuje ověření identity podatele.

Pokud tato vada podání nebude odstraněna ani na výzvu správce úhrad, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, která však může být za zákonem stanovených podmínek zvýšena až na 50 000 Kč (§ 247a DŘ).

2.revize sankčního systému
V oblasti porušení povinností při správě úhrad dochází ke zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty za opožděné tvrzení úhrady, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, a to z částky 200 Kč na 1 000 Kč (§ 250 – 251b DŘ).

Naposledy změněno čtvrtek, 07 leden 2021 09:52
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítám
Unknown
Unknown
Souhlasím
Odmítám