Právní předpisy k úhradám

  • část osmá zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady,
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 13:52