středa, 20 leden 2021 06:16

20. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení o stanovení lhůty, ve které je možno se vyjádřit  k podkladům meritorního rozhodnutí ve správním řízení k žádosti společnosti OKD, a. s., ve věci odstranění staveb označených pod souhrnným názvem - "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ  ÚPRAVNY UHLÍ LAZY" v k.ú. Lazy u Orlové.

Naposledy změněno středa, 20 leden 2021 06:29
středa, 20 leden 2021 05:43

20. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení o stanovení lhůty ve které je možno se vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve správním řízení k žádosti společnosti OKD, a.s.  ve věci odstranění staveb  označených pod  souhrnným názvem "DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ LAZY" v k.ú. Lazy u Orlové. 

Naposledy změněno středa, 20 leden 2021 05:49
úterý, 19 leden 2021 10:30

19. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení správ. řízení  a nařízení ústního jednání ve věci žádosti org. OKD, a.s. o povolení h.č. - přípravy porubu č. 463 206 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s. 

čtvrtek, 14 leden 2021 09:44

Oznámení veřejnou vyhláškou

Napsal(a)

Č.j. SBS 34888/2020/OBÚ-04/3 Oznámení veřejnou vyhláškou - pokračování správního řízení ve věci žádosti po jeho přerušení o zrušení DP Most podle dokumentace ,,Návrh na zrušení DP Most" - organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik

čtvrtek, 14 leden 2021 09:43

14. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti k žádosti organizace OKD, a.s. v dobývacím prostoru Louky.

středa, 13 leden 2021 12:56

13.1.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - Povolení hornické činnosti - Těžební otvírka a těžba ložiska ropy a hořlavého zemního plynu sondami Lubná 1, 18, 20, 21, 33, 34, 5, 19, 32 v dobývacím prostoru Kostelany, ev. č. 4 0034.

Naposledy změněno středa, 13 leden 2021 13:05
pondělí, 11 leden 2021 10:00

11. 1. 2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.  ve věci povolení h.č. - dobývání porubu č. 463 200/1 ve sloji č. 463+461, ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s.

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo

OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO (se zaměřením elektro) se sídlem v Praze.

Posuzovány budou žádosti podané  do 29. LEDNA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

středa, 23 prosinec 2020 18:34

Mimořádné opatření SBS 39592/2020

Napsal(a)

změna úředních hodin OBÚ v Hradci Králové

Naposledy změněno neděle, 10 leden 2021 16:47