Aktualizováno
Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (239)

Povolení hornické činnosti na Dole ČSM.

Naposledy změněno pondělí, 19 září 2022 08:42

Poskytnutí informací, zda v letech 2019-2022 vedl úřad správní řízenítýkající se velkolomu Bílina.

Naposledy změněno čtvrtek, 15 září 2022 12:38

Letošní vyjádření (stanovisko) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, dle § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (pro účely vydání závazného stanoviska krajského úřadu), ve věci stavebního záměru "Zahradní domek" v k ú. Hrušovany u Brna, na pozemku parc. č. 1394….“.

Žádost o veškeré interní dokumenty, které upravují činnost rozkladové komise na vašem úřadu (např. statut,jednací řád).

Naposledy změněno pátek, 19 srpen 2022 08:17

Stav dobývacího prostoru Bzenec I. na pč. 5253/I.

Poskytnuté dokumenty:  Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v DP Tušimice podle POPD lomu Libouš, č.j.3806/98/11 ze dne 4.12.1998 —— 6 listů- Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle POPD lomu Libouš II — sever v DPTušimice, č.j. 7879/05/II ze dne 28.2. 2006 — 10 listů— Vyjádření Ministerstva životního prostředí o .j. 62 93 9/ENV/08, 1457/420/08 ze dne29.8.2008— 3 listy

Poskytnutí informace ve věci Stanovení poskytnutí informací - podmínek poddolování a možnosti založení objektu.

Poskytnutí informací ve věci pískovny Skviřín.

Poskytnutí informací ke zrušenému DP Křenov

Naposledy změněno středa, 22 červen 2022 06:50

Poskytnutí informací ke zrušenému DP Křenov.

Poskytnutí dokumentů, posudků, expertíz, stanovisek apod., které byly ze strany státního podniku Diamo, s.p. předány na OBÚ. 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kamenolomu Mrač.

Seznam zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021.

Informace k veřejným zakázkám malého rozsahu za rok 2021

Seznam vybraných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021.

Poskytnutí informací ve věci skládky stavebního odpadu na ložisku prognozního zdroje grafitu CHLÚ Křenov / CHKO Blanský les,

Poskytnutí veřejné vyhlášky a Rozhodnutí o umístění stavby - Separační linka-H.Slavkov

K žádosti fyzické osoby o poskytnutí dokumentů týkající se povolení hornické činnosti likvidace hlavních důlních děl ložiska grafitu Lazec a povolení alternativního využívání hlavních důlních děl lokality Český Krumlov pro prohlídkovou činnost, v DP Křenov.

Žádost a odpověď č.j. SBS 06339/2022.

Žádost fyzické osoby o poskytnutí dokumentace Plánu zajištění dolu Lazec, DP Křenov a žádosti o vydání příslušného povolení k hornické činnosti.

Žádosti FO o poskytnutí dokumentace Plánu sanace a rekultivace dolu Lazec, DP Křenov a navazujících dokumentů a rozhodnutí.

Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2022 13:25

Rozhodnutí o geologického průzkumu metra I.D.

Informace k DP Stráž nad Ohří, oprávněná organizace k HČ v DP Stráž nad Ohří

Žádost o poskytnutí informace, týkající se k.ú. Zbraslav.

  Informace k žádosti fyzické osoby pozemkům p.č. 1424/58 a 1424/90 v.k.ú Suchdol nad Lužnicí,

Trhací práce velkého a malého rozsahu (dále jen „TPVaMR“) vDP Sýkořice.

Povolení k těžbě v pískovně Straškov.

Naposledy změněno středa, 12 leden 2022 14:02

informace o správních řízeních týkajících se hnědouhelného lomu Bílina, která byla informace o správních řízeních týkajících se hnědouhelného lomu Bílina, která byla vedena báňským úřadem v letech 2018 = 2021 jak již bylo sděleno, výše uvedeném období byla OBÚ vedena tří správní řízení: 1) Povolení hornické činnosti na lomu Bílina — druhá změna, kapitola 1.6 POPD 2) Povolení hornické činnosti podle dokumentace 3) Změny Plánu přípravy, otvírky a dobývání na lomu Bílina3) Povolení hornické činnosti.

Naposledy změněno středa, 05 leden 2022 13:50

Informace k těžbě kobaltu (lithia, či dalších surovin) v oblasti Krušných hor na Kraslicku

Kopie spisu sp. zn. SBS 23004/2018/OBÚ-04 ze dne 10.19.2021 pod č.j. SBS 37568/OBÚ-04/1.

Žádost o poskytnutí informace, týkající se dobývacího prostoru Sýkořice (Zbečno).

Plán nakládáni s těžebním odpadem na úložném místě  - odvalu Heřmanice.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 říjen 2021 06:31

21_SBS_08737 : Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_12700: Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_16351: Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_20714: Informace k možnosti zrušení dobývacího prostoru

Informace o stanovení DP Božíčany a Božíčany II a hornická činnost stanovená v těchto dobývacích prostorech.

Poskytnutí aktuálně platných povolení k těžbě v pískovně Strašov.

Dne 24. 8. 2021 byla OBÚ v Ostravě poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  Společnosti Matyas, s.r.o. (rozhodnutí Federálního ministerstva paliv a energetiky, Praha značky 31/1786/Ko/My/79 ze dne 1. 10. 1979 a rozhodnutí Federálního ministerstva paliv a energetiky, Praha značky 31/522/St/My/77 ze dne 11. 3. 1977).  Žádám Vás o zveřejnění této informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 3 uvedeného zákona.

Ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Ondratice I . 

Žádost o zaslání listin vydaných Obú pro území kraje Karlovarského ve vztahu k dobývacímu prostoru Stráž nad Ohří v letech 2012-2015

Poskytnutí podkladů, ze kterých vyplývá převod oprávnění pro dobývání výhradního ložiska nesrostu cihlářské suroviny.

Informace o dobývacích prostorech v k.ú. Božíčany a jeho okolí

Stanovení, zněna DP pro dobývání výhradního ložiska nerostu cihlářské suroviny. 

Pronájem pozemku těžební společnosti za účelem těžby a rekultivace.

Naposledy změněno čtvrtek, 13 kvě 2021 11:26

Zahájení hornické činnosti v dobývacím prostoru Cínovec I .

Upozornění OBÚ v Ostravě č.j. SBS 5273/1996-511/Ing.Šm/An-40 dne 29. 8. 1996.

Naposledy změněno pondělí, 19 duben 2021 19:19

Žádost a vyjádření č.j. SBS 09975/2021/OBÚ-04.

Žádost o prodloužení plánu OPD Agir spol. s.r.o., Lom Skoupý.     

Naposledy změněno úterý, 06 duben 2021 11:38

Žádost o poskytnutí informace, týkající se lokality lomu Sýkořice.

Naposledy změněno středa, 31 březen 2021 13:32

Žádost a vyjádření č.j. SBS 06272/2021/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 08449/2021/OBÚ-04.

Základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných prostředků.

SBS 08442/2021/OBÚ - 09/1

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 12:17

Zpřístupnění informace týkající se zadávání veřejných zakázek OBÚ.

Naposledy změněno pondělí, 15 březen 2021 07:30

Poskytnutí informací k pozemkům v DP Ledce u Židlochovic 106_1999.

Naposledy změněno středa, 10 březen 2021 11:13

Žádost a vyjádření č.j. SBS 01238/2021/OBÚ-04.

Informace k dobývacímu prostoru 1020 - Ondratice I .

Naposledy změněno středa, 27 leden 2021 13:59

Žádost a vyjádření  k č.j. SBS 49661/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. 47565/2020/OBÚ -05/2

Naposledy změněno pondělí, 04 leden 2021 12:10

Žádost a vyjádření č.j. SBS 48707/2020/OBÚ-04 .

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 08:13

Žádost a vyjádření  č.j. SBS 45217/2020/OBÚ-04 - (Velkolom Bílina, velkolom ČSA, Lom Nástup Tušimice, lom Vršany)

Informace k dosavadnímu průběhu stanovení dobývacího prostoru na k.ú. Uherský Ostroh.

Odval bývalého dolu č. 15 v DP Lešetice, okres Příbram.

Informace o tmnožství vytěženého štěrkopísku v pískovně Strašikov v období 2010 - 2019.

Naposledy změněno pátek, 06 listopad 2020 09:19

Žádost a vyjádření č.j. SBS 34753/2020/OBÚ-04

Poskytnutí elektronické kopie dokumentů, zn: 4358/II/511.4/96 ze dne 20.11.1996.

Informace hledně  pozemků v DP Lešetice.

Poskytnutí informací k HČ otvírky, přípravy,dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí lomem Jiří v DP Albertov, Lomnice, K.Poříčí a Nové Sedlo

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28862/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 22557/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28852/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28741/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 24754/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25957/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25990/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25993/2020/OBÚ-04

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítám
Unknown
Unknown
Souhlasím
Odmítám