Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

(orgány státní báňské správy)

 

Název ústředního orgánu

Český báňský úřad 

Název podřízených orgánů

obvodní báňský úřad pro území……….

Důvod a způsob založení

Český báňský úřad (ČBÚ) je ústředním orgánem státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy (SBS) a činnost obvodních báňských úřadů (OBÚ), a to na základě zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Organizační struktura

- organizační schéma SBS naleznete zde

- organizační strukturu ČBÚ naleznete  zde

Kontaktní údaje

adresu úřadovny, úřední hodiny, telefonní a jiné kontakty naleznete:

ČBÚ a organizační struktura ČBÚ
OBÚ Brno
OBÚ Praha
OBÚ Liberec
OBÚ Ostrava
OBÚ Sokolov
OBÚ Most
OBÚ Plzeň
OBÚ Hradec Králové

Adresa internetové stránky

http://www.cbusbs.cz/cs/

Adresa e-podatelny

adresář orgánů SBS naleznete zde

Případné platby lze poukázat

- číslo účtu určováno ad hoc dle účelu platby;

- informace k platbám úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů lze nalézt zde

00025844

DIČ

nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

Seznam hlavních dokumentů
(koncepční, strategické, programové)

-

Rozpočet

ČBÚ je správcem kapitoly 348 státního rozpočtu - informace lze vyhledat zde.

Žádosti o informace

poskytnuté informace naleznete zde

Příjem žádostí a dalších podání,
opravné prostředky

informaci naleznete zde

Formuláře

Formuláře týkající se:

- úhrad za dobývací prostor a vydobyté nerosty naleznete zde

- jiných oborů působnosti SBS naleznete zde

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

informace dle oboru působnosti SBS naleznete zde

Nejdůležitější používané předpisy

informace naleznete zde

Vydané právní předpisy

informace naleznete zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

sazebník pro orgány SBS naleznete zde

Usnesení nadřízeného orgánu o_výši úhrad za poskytnutí informací

informace naleznete zde

Licenční smlouvy

-

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb.

výroční zprávy SBS naleznete zde

 

Naposledy změněno pátek, 26 duben 2019 08:52