Trhací práce


Interaktivní formulář žádosti o vydání povolení k trhacím pracím
lze nalézt prostřednictvím tohoto odkazu: Žádost o povolení trhacích prací.
Interaktivní formulář zápisu o odstřelu v rámci trhací práce velkého rozsahu: Hlášení o vykonané trhací práci.

Žádost  a podání lze po vyplnění odeslat elektronickou cestou (s využitím kvalifikovaného certifikátu nebo datové schránky žadatele) a také uložit na datové úložiště v podobě xml souboru (pro pozdější úpravy) nebo v podobě pdf (např. pro pozdější vytištění a odeslání provozovatelem poštovních služeb)“.

Naposledy změněno středa, 30 červen 2021 12:24