A+ A A-

Elektronická podatelna je určená pro zasílání oficiálních dokumentů ověřených elektronickým podpisem. Adresy podatelen Českého báňského úřadu a jednotlivých obvodních báňských úřadů jsou tyto:

 • Český báňský úřad - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Brně - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Praze - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Liberci - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Mostě - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Ostravě - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Plzni - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Sokolově - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • OBÚ se sídlem v Hradci Králové - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doplňující informace

 • Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je 5 MB.
 • Seznam povolených formátů: TXT, HTM, HTML, RTF, DOC, PDF, XLS, JPG. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Pokud je veřejnoprávnímu původci dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí veřejnoprávní původce odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává
 • Povolené el. nosiče: CD R, CD RW, diskety 3,5"
 • Formou elektronického podání SBS mohou být učiněna podání, týkající se poskytnutí informací, odvolání, stížnosti, žádosti o vydání souhlasu dle § 18 zákona č. 44/1988 Sb., povolení dovozu, vývozu a tranzitu výbušnin.
 • Seznam pracovníků podatelny s kvalifikovaným certifikátem:
 1. Podatelna Českého báňského úřadu je na adrese: Praha 1, Kozí 4, tel. 221 775 312, pondělí až pátek od 8 do 16 hod. Adresa a dosažitelnost podatelny OBÚ je uvedena na prezentaci OBÚ
 2. Potvrzení o přijetí elektronického podání bude zasláno na e-mailovou adresu podatele nejpozději následující pracovní den po přijetí. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

  Vzor datové zprávy:

  Potvrzení doručení datové zprávy
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu název úřadu DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
  Identifikátor dokumentu:
  S pozdravem
  jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
  - zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČBÚ nebo OBÚ podle doručení
 3. Ostatní datové zprávy prosím zasílejte na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Last modified on Friday, 10 January 2014 09:42

 

 

 

District Mining Office :

E-mail

 

Contact phone:

Jihomoravského a Zlínského v Brně This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +420 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 596 100 211
Ústeckého v Mostě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 377 222 367
Karlovarského v Sokolově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 499 815 700

 

logsed


The Czech Mining Office
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Contact phone:
+420 221 775 311
Fax:
+420 221 775 363

© Český báňský úřad, 2014

Login

Log in to your account or Create an account