A+ A A-

 Český báňský úřad vydával v době, kdy informace nebyly běžně dostupné na webových stránkách internetu, nepravidelně, zpravidla čtyřikrát do roka, Zpravodaj státní báňské správy České republiky. Byly v něm uváděny informace, které vycházejí z legislativní a povolovací činnosti. .

Pravidelnými rubrikami byly:

 • vydaná opatření ČBÚ, kterými jsou povoleny k používání vybraná důlní zařízení
 • vydaná osvědčení závodních dolů
 • vydaná osvědčení závodních lomu s těžbou nad 500 tis. t surovin
 • vydaná osvědčení hlavních důlních měřičů
 • nově stanovené a zrušené dobývací prostory
 • informace o nově vydaných právních aktech v působnosti SBS
 • informace o personálních změnách v orgánech SBS
 • Ve zpravodaji bývaly dále uvedeny:
 • informace o Programu výzkumu a vývoje
 • statuty pro udělování resortních vyznamenání
 • informace o mimořádných událostech
 • Výběr z informací mimo pravidelné rubriky.
 • Zpravodaj byl distribuován vydavatelstvím MONTANEX a.s.

Obsah vydaných čísel

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Wednesday, 17 July 2013 12:01

 

 

 

District Mining Office :

E-mail

 

Contact phone:

Jihomoravského a Zlínského v Brně This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +420 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 596 100 211
Ústeckého v Mostě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 377 222 367
Karlovarského v Sokolově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 499 815 700

 

logsed


The Czech Mining Office
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Contact phone:
+420 221 775 311
Fax:
+420 221 775 363

© Český báňský úřad, 2014

Login

Log in to your account or Create an account