Logo
Print this page
22-12-2012

 Český báňský úřad vydával v době, kdy informace nebyly běžně dostupné na webových stránkách internetu, nepravidelně, zpravidla čtyřikrát do roka, Zpravodaj státní báňské správy České republiky. Byly v něm uváděny informace, které vycházejí z legislativní a povolovací činnosti. .

Pravidelnými rubrikami byly:

 • vydaná opatření ČBÚ, kterými jsou povoleny k používání vybraná důlní zařízení
 • vydaná osvědčení závodních dolů
 • vydaná osvědčení závodních lomu s těžbou nad 500 tis. t surovin
 • vydaná osvědčení hlavních důlních měřičů
 • nově stanovené a zrušené dobývací prostory
 • informace o nově vydaných právních aktech v působnosti SBS
 • informace o personálních změnách v orgánech SBS
 • Ve zpravodaji bývaly dále uvedeny:
 • informace o Programu výzkumu a vývoje
 • statuty pro udělování resortních vyznamenání
 • informace o mimořádných událostech
 • Výběr z informací mimo pravidelné rubriky.
 • Zpravodaj byl distribuován vydavatelstvím MONTANEX a.s.

Obsah vydaných čísel

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Wednesday, 17 July 2013 12:01
© Český báňský úřad, 2014