A+ A A-
03-12-2012

Publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v příslušném roce a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informaci o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v daném roce působily. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31.12.

Samostatnou část publikace tvoří organizační struktura státní báňské správy, jakožto orgánu vrchního dozoru nad hornickou činnosti a činnosti prováděnou hornickým způsobem, organizace báňské záchranné služby a podíl státních orgánů - ministerstev průmyslu a obchodu ČR, životního prostředí ČR - na hornictví.

Například v hornické ročence 2012 najdete základní informaci o českém hornictví za rok 2012, informace o školách, hornických muzeích, hornických spolcích, veřejně přístupném podzemí, jeskyních a činnosti báňské záchranné služby, báňské bezpečnosti, bezpečnosti práce. Obsahuje různé tabulkové přehledy. Ke stažení je uvolněna i obsahová náplň ročenky.

Ročenka vychází k 31. 3., pravidelně od roku 1992. K zakoupení je u vydavatele - společnosti MONTANEX a.s. (www.montanex.cz)

V současné době byly zahájeny práce na vydání Hornické ročenky 2013. Organizace, které dosud nebyly publikovány v Hornické ročence a projevily by zájem o prezentaci v textové části, mají možnost být zveřejněny v rámci placené prezentace. Své žádosti můžete zasílat do 15. ledna 2014 na e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Last modified on Thursday, 28 November 2013 12:47

 

 

 

District Mining Office :

E-mail

 

Contact phone:

Jihomoravského a Zlínského v Brně This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +420 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 596 100 211
Ústeckého v Mostě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 377 222 367
Karlovarského v Sokolově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 499 815 700

 

logsed


The Czech Mining Office
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Contact phone:
+420 221 775 311
Fax:
+420 221 775 363

© Český báňský úřad, 2014

Login

Log in to your account or Create an account