A+ A A-

Informace o prekurzorech výbušnin

(pro hospodářské subjekty)

Upozornění pro prodejce:

Přestože jsou přípravky obsahující určité chemikálie prodávány pro legitimní účely, mohou být zneužity pro kriminální účely a mohou být použity např. pro domácí výrobu výbušnin. K odhalení a narušení takových nezákonných činností hraje důležitou úlohu i ostražitost prodejců. Cílem těchto pokynů je pomoci zabránit trestným činům, stejně jako i plnit zákonné povinnosti. Seznamte s těmito pokyny Vaše zaměstnance, informujte je o výrobcích, jejichž prodej může vzbuzovat obavy, na co si dávat pozor, komu a co hlásit. Snažte se skladovat výrobky vzbuzující obavy tak, aby je Vaši zaměstnanci mohli snadno sledovat, např. poblíž prodejního pultu nebo pokladny, je-li to možné.

 

Oznamovací povinnost

V souladu s nařízením EU 98/2013 a zákonem č. 259/2014 Sb. platí povinnost prodejců hlásit kontaktnímu místu podezřelé transakce (nákupy apod.) a významné ztráty nebo krádeže výrobků obsahujících chemické látky považované za prekurzory výbušnin, uvedené v následující tabulce:

 

chemická látka

mezní dolní koncentrace

může být v těchto výrobcích

peroxid vodíku

12% hm.

bělidlo, dezinfekční a čisticí prostředky

nitrometan

30% hm.

palivo pro modelářské motory

kyselina dusičná

3% hm

leptací činidlo, opracování kovů

chlorečnany a chloristany sodné a draselné

40 % hm.

pyrotechnické soupravy

kyselina sírová

-

čisticí prostředky

dusičnan amonný

-

hnojivo

aceton

-

odlakovače, rozpouštědla

hexamin

-

tuhé palivo pro kempování nebo modely

dusičnany sodné, draselné a vápenaté

-

hnojiva, konzervanty

dusičnan vápenatoamonný

-

hnojivo


 Co nemusí vzbuzovat obavy u prodejců

Výrobky, ve kterých výše uvedená chemická látka je přítomna v koncentraci menší než je uvedeno v nařízení EU 98/2013.

 Jak rozpoznat podezřelou transakci

Podezřelá transakce je každá transakce nebo pokus o ni, při níž existuje důvodná obava, že požadovaný výrobek je určen k nezákonným účelům. Posouzení je nutno provádět případ od případu. Podezřelé chování zákazníka mohou signalizovat např. tyto skutečnosti:

Zákazník (lhostejno, zda občan nebo podnikající fyzická osoba),

  • je nervózní, vyhýbá se komunikaci nebo se podivně chová,
  • snaží se získat abnormální množství výrobků nebo zvláštní kombinaci výrobků,
  • není seznámen s běžným použitím výrobků ani s pokyny k manipulaci s nimi,
  • není schopen nebo ochoten sdělit použití výrobků, nereaguje adekvátně na dotazy,
  • odmítá náhradní výrobky nebo výrobky s nižší koncentrací pro daný účel postačující,
  • trvá na přímé platbě, zvlášť velkých částek,
  • není ochoten prokázat totožnost ani podrobnosti o adrese, pokud je o to požádán,
  • požaduje jiný než běžně používaný způsob balení nebo dodání.

 Co dělat v případě podezření

Máte-li podezření nebo obavy, že se jedná o podezřelou transakci nebo pokus o ni, nebo zjistíte-li krádež nebo ztrátu, kterou není snadné vysvětlit, nebo se jedná ztrátu velmi malého množství (pár gramů ne mililitrů) pokud lze vysvětlit, že se jedná o normální krádež v obchodě, nahlaste to kontaktnímu místu. Pokuste se zaznamenat co nejvíce podrobností o podezřelém zákazníkovi, např. pokud se týká jeho postavy, jeho dopravního prostředku, času nákupu, množství apod.

Uchovávejte veškeré možné záznamy – např. předloženou dokumentaci, doklady.

Prodejce má právo transakci odmítnout a odmítnutí nahlásí kontaktnímu místu.

 

Kontaktní místo

Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha 1

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

linka služby ČBÚ: 721 329 137

Podezřelou transakci je nutno nahlásit i Policii České republiky (§ 6 odst. 5 zákona č. 259/2014 Sb.)

 Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Odbor zbraní a nebezpečných materiálů
pošt. schr. 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 Zbraslav
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

linka služby PČR: 974 842 333

 

 

Naposledy změněno středa, 18 červenec 2018 13:05

Kontaktní místo pro oznamovaní podezřelých transakcí,
významných ztrát nebo krádeží prekurzorů výbušnin.

Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha 1

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

linka služby ČBÚ: 721 329 137

 

Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Odbor zbraní a nebezpečných materiálů
pošt. schr. 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 Zbraslav

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

linka služby PČR: 974 842 333 

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit