Státní báňská správa České republiky - Státní báňská správa České republiky - OBU v BRNĚ Zákony upravující věcnou a územní působnost SBS - Český báňský úřad je zřízen zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Orgány státní báňské správy Státní báňská správa zaměstnává dle systemizace pro rok 2012 celkem 205 odborných, administrativních a manuálních pracovníků. Český báňský úřad (ČBÚ) Se sídlem v Praze. 8 obvodních báňských úřadů (OBÚ) Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, se sídlem v Praze. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, se sídlem v Sokolově. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, se sídlem v Mostě. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, se sídlem v Hradci Králové. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se sídlem v Brně. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, se sídlem v Liberci. Vrchní dozor je vykonáván orgány státní báňské správy nad hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem, požární ochranou v podzemí, dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích, při výrobě výbušnin, při nakládání s výbušninami, nakládáním s těžebním odpadem, podzemními objekty, řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty. Orgány státní báňské správy kontrolují, zda hornické organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb. a zákonem č. 157/2009 Sb., předpisy vydanými na jejich základě (horní a bezpečnostní předpisy), a jinými obecně závaznými právními předpisy (např. zákoníkem práce, nařízením vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, vyhláškou o placení úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů výhradních ložisek apod.), pokud se dotýkají hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a při nakládání s výbušninami. http://cbusbs.cz Mon, 20 Aug 2018 13:29:07 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Změna dobývacího prostoru Hodonín, ev.č. 3 0095. http://cbusbs.cz/index.php/obu-1/item/1830-zmena-dobyvaciho-prostoru-hodonin-ev-c-3-0095.html http://cbusbs.cz/index.php/obu-1/item/1830-zmena-dobyvaciho-prostoru-hodonin-ev-c-3-0095.html ]]> krivonoska@post.cz (Slavik) OBU v BRNĚ Tue, 31 Jul 2018 08:45:53 +0000 OBU BRNO http://cbusbs.cz/index.php/obu-1/item/32-brno.html http://cbusbs.cz/index.php/obu-1/item/32-brno.html

Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského

 

 

Předseda:

Ing. Jan Brothánek

Úřední hodiny:

Po 06:30 - 17:00
Út 06:30 - 15:00
St 06:30 - 17:00
Čt 06:30 - 15:00
06:30 - 15:00

Kontaktní informace:

Adresa:
Cejl 13
601 42 Brno
Mail:
podatelna.brno@cbusbs.cz
Datová schránka:
95zadtp
Telefon:
545 321 274
545 210 337
Fax:
545 211 178
]]>
krivonoska@post.cz (Admin) OBU v BRNĚ Mon, 03 Sep 2012 06:31:48 +0000