A+ A A-
15-03-2013

Odbor právní a legislativní

Do náplně činnosti odboru náleží plnění legislativních úkolů a některých správních činností státní báňské správy, posuzování návrhů smluv a interních aktů řízení; dále odbor zejména:

 • spoluzodpovídá za přípravu, projednání a vydávání právních předpisů ČBÚ,
 • připravuje stanoviska ČBÚ k legislativním návrhům předpisů jiných orgánů státní správy,
 • spolupracuje s ostatními technickými odbory ČBÚ při jimi vedených správních řízeních o odvoláních do rozhodnutí OBÚ, nebo při rozhodování nebo řízení o mimořádných opravných prostředcích,
 • zastupuje ČBÚ, popř. OBÚ v řízeních před soudem a zpracovává k tomu potřebné podkladové materiály,
 • zpracovává plán legislativních prací a provádí jeho kontrolu,
 • zajišťuje a vede ústřední dokumentaci předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů, Ústředním věstníku ČR, Věstníku vlády apod.,
 • zajišťuje dokumentaci rozhodnutí soudů, pokud SBS ČR byla stranou v řízení,
 • zpracovává přehled platných právních předpisů vydaných v působnosti ČBÚ,
 • spolupracuje s kanceláří úřadu v záležitostech Evropské unie,
 • zpracování metodiky pro nakládání s těžebním odpadem, při zřizování a provozu odvalů a odkališť,
 • spolupracuje s odborem ekonomiky a správy majetku, popř. s dalšími útvary ČBÚ, při přípravě a uzavírání obchodních smluv, dohod k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování, a dalších dokumentů, z nichž pro ČBÚ vyplývají práva a povinnosti.

Pracoviště kompatibility s právem EU

Hlavní náplní pracoviště kompatibility je

 • institucionálně zajišťovat proces integrace České republiky do struktur Evropské unie, včetně harmonizace právního řádu ČR s právním řádem EU v rámci působnosti ČBÚ,
 • vést dokumentaci a evidenci právních předpisů EU v oboru působnosti SBS, sledovat a vyhodnocovat je,
 • zajišťovat překlady předpisů EU pro oblast působnosti SBS,
 • zastupovat SBS při jednání v rámci EU.
Naposledy změněno pátek, 29 listopad 2013 11:33

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit