A+ A A-

Formuláře (6)

Formulář je k dispozici ke stažení v podobě následujícího dokumentu ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

Wednesday, 17 July 2013 11:47
Published in Formuláře
Written by
Read more... 0

Formulář je k dispozici ke stažení v podobě následujícího dokumentu ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

Wednesday, 17 July 2013 11:44
Published in Formuláře
Written by
Read more... 0

Publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v příslušném roce a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informaci o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v daném roce působily. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31.12.

Samostatnou část publikace tvoří organizační struktura státní báňské správy, jakožto orgánu vrchního dozoru nad hornickou činnosti a činnosti prováděnou hornickým způsobem, organizace báňské záchranné služby a podíl státních orgánů - ministerstev průmyslu a obchodu ČR, životního prostředí ČR - na hornictví.

Například v hornické ročence 2012 najdete základní informaci o českém hornictví za rok 2012, informace o školách, hornických muzeích, hornických spolcích, veřejně přístupném podzemí, jeskyních a činnosti báňské záchranné služby, báňské bezpečnosti, bezpečnosti práce. Obsahuje různé tabulkové přehledy. Ke stažení je uvolněna i obsahová náplň ročenky.

Ročenka vychází k 31. 3., pravidelně od roku 1992. K zakoupení je u vydavatele - společnosti MONTANEX a.s. (www.montanex.cz)

V současné době byly zahájeny práce na vydání Hornické ročenky 2013. Organizace, které dosud nebyly publikovány v Hornické ročence a projevily by zájem o prezentaci v textové části, mají možnost být zveřejněny v rámci placené prezentace. Své žádosti můžete zasílat do 15. ledna 2014 na e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Monday, 03 December 2012 17:16
Published in Formuláře
Written by
Read more... 0

Český báňský úřad vydal v souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky č. 617/1992 Sb. a zákonem 280/2009 Sb., daňový řád nové formuláře pro přiznání úhrady z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů, současně s pokyny k jejich vyplnění. Všechny dokumenty jsou ke stažení ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

Monday, 03 December 2012 17:15
Published in Formuláře
Written by
Read more... 0

1) Hlášení přepravy výbušnin Policejnímu prezídiu ČR

Oznamovací povinnost pro hlášení přeprav výbušnin je stanovena na dobu alespoň 24 hodin předem, dle § 25f odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (dále jen „zákon“). Zároveň toto vozidlo musí být vybaveno systémem umožňujícím nepřetržité sledování (např. GPS) s výjimkou množství výbušnin uvedeném v § 25f odst. 2 zákona (20 kg výbušnin a 50 ks rozbušek). V případě přepravy malého množství výbušnin (do 20 kg výbušnin a 50 ks rozbušek) platí ustanovení §25f odst. 1 zákona o hlášení přepravy alespoň 5 dní předem pokud toto vozidlo není vybaveno sledovacím systémem (např. GPS). V obou případech je nutno dodržet podmínku, že hlášení se podává do 12. hodiny posledního pracovního dne před plánovanou přepravou.

Kontaktní telefon pro dotazy ve věci hlášení přeprav – 974841900
Kontaktní telefon pro konkrétní hlášenou přepravu – 974848101

Oznamování přepravy výbušnin od 1. 1.2014 se děje dle pokynů operačního odboru policejního prezídia ČR, za využití elektronického formuláře.

Změna v hlášení platná od 1. 1. 2014

2) Doporučené vzory formulářů evidence výbušnin

Vzory formulářů jsou k dispozici ke stažení jako dokumenty ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls).

3) Sdělení k výbušninám majícím původ na území Švýcarské konfederace

Monday, 03 December 2012 17:14
Published in Formuláře
Written by
Read more... 0

 

 

 

District Mining Office :

E-mail

 

Contact phone:

Jihomoravského a Zlínského v Brně This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +420 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 596 100 211
Ústeckého v Mostě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 377 222 367
Karlovarského v Sokolově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 499 815 700

 

logsed


The Czech Mining Office
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Contact phone:
+420 221 775 311
Fax:
+420 221 775 363

© Český báňský úřad, 2014

Login

Log in to your account or Create an account