A+ A A-

Ve vyhlášce č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví v ustanovení § 8 odst. 3:

Periodická zkouška se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. Žádost o periodickou zkoušku je třeba podat příslušnému orgánu státní báňské správy nejpozději 60 dnů před uplynutím lhůty podle odstavce 2.

 

Přechodné ustanovení podle Čl. II vyhlášky č. 378/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb., zní:

Odborně způsobilým osobám uvedeným v § 4 písm. j), m) a n) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, začíná běžet lhůta ke splnění povinnosti stanovené v § 8 vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nevykonají-li uvedené odborně způsobilé osoby periodickou zkoušku do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývá osvědčení platnost.

Na základě výše uvedeného, osoby s odbornou způsobilostí hlavní důlní měřič nebo důlní měřič s osvědčením vydaným před 1. 12. 2012, by měly poslat žádosti k periodické zkoušce v termínu
do 2. 10. 2017.

Za účelem všech potřebných údajů ke zkoušce, použijte při podávávání žádosti vzor žádosti:

Žádost o ověření odborné způsobilosti - hlavní důlní měřič,

která je umístěna na stránkách ČBÚ:

http://www.cbusbs.cz/index.php/categories/zkouska-informace.html

15. 9.2017

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA

ústřední báňský inspektor

Český báňský úřad v Praze

pátek, 15 září 2017 06:45
Číst dál...
Přehled organizací v České republice ke dni 25.6.2016 je k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls).
pátek, 15 březen 2013 10:56
Zveřejněno v Registry
Napsal(a)
Číst dál...

Tabulka, která je k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls), obsahuje přehled dokladů odborné způsobilosti vydané státní báňskou správou u nichž byla ohlášena ztráta, zničení, odcizení. Do seznamu jsou zařazeny střelmistrovské průkazy (SP), průkazy odpalovače ohňostrojů (POO), průkazy pyrotechniků (PP) a vydaná osvědčení.

Žlutě vyznačená položka je poslední ohlášenou.

pondělí, 03 prosinec 2012 16:50
Zveřejněno v Registry
Napsal(a)
Číst dál...

Tabulka obsahuje přehled vybraných důlních zařízení, která byla v letech 1997-2005 povolena státní báňskou správou do užívání. Značná část výrobků je doplněna textem vlastního povolovacího rozhodnutí s uvedením podmínek provozování zařízení, který je k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Word (přípona .doc). Vstupem České republiky do Evropské unie došlo v roce 2005 ke zrušení vyhlášky ČBÚ č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních, kterou se režim povolování řídil. Technické podmínky, za kterých lze provozovat do té doby schválená zařízení, zůstávají v platnosti.

Opatření ČBÚ za rok 2005
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Drtič typu DF 09-12 FITE a.s., Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava-Mariánské Hory 1/2005 4.1.2005 4546/04
Měřicí zařízení typu UNI Grünewald GmbH, Oberallener Weg 7, D-59069 Hamm, Německo 2/2005 12.1.2005 4491/04/II
Nevýbušný stykač typu NRS 4-HAK a NRS 5-HAK ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava – Přívoz 3/2005 13.1.2005 4619/04
Elektrické zařízení hydraulického agregátu typu HAK 100/280 KOEXPRO OSTRAVA, a.s., U cementárny 13/03/16, 703 00 Ostrava 4/2005 14.1.2005 4620/04
Automatika pásových a hřeblových dopravníků MJM 20M, provedení P23EV, P2EV a jeho komponenty Skříň nouzového zastavení MJM 124 P1, P2, P3, P4, Houkačka nevýbušná MJM 128, MJM 129 a Dvojtlačítko DVT1, DVT2 STROJFERR, s.r.o., Revoluční čp. 272, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 5/2005 2.2.2005 139/05
Odprašovací zařízení typu UO-630B-02/ČSA WIROMAG Sp. z o.o., ul. Spichrowa 1, 11-040 Dobre Miasto, Polsko 6/2005 23.2.2005 637/05
Vířivá lutna WIR 630/ČSA WIROMAG Sp. z o.o., ul. Spichrowa 1, 11-040 Dobre Miasto, Polsko 7/2005 24.2.2005 636/05
Univerzální řídící systém PROMOS PLUS Becker Electronics GmbH, Gersdorffstraße 29/31, 45772 Marl, Německo 8/2005 1.3.2005 515/05
Nevýbušný transformátor TransSwitch typu TSU 1281 se spínací stanicí PBE 1008 SAIT MINING S.A, 10 rue du Zornhoff, BP 30, 67701 Saverne Cedex, Francie 9/2005 1.3.2005 385/05
Osobní přilbové svítidlo typu T 1004.02 KV-Svítidla s.r.o., Jáchymovská čp. 232/90, 360 04 Karlovy Vary 10/2005 21.3.2005 843/05
Důlní seismické skříně typu SAZ-D1 a SLZ-D2 ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 7O2 00 Ostrava – Přívoz 11/2005 25.3.2005 714/05
Opatření ČBÚ za rok 2004
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Elektrické zařízení hydraulického agregátu HA 200/320 Sigma pumpy HRANICE, s.r.o., Tovární č.p. 605, 750 01 Hranice I-Město 1/2004 16.1.2004 2696/03
Automatika pásových a hřeblových dopravníků MJM 20M, provedení P23EV, P24EV a jeho komponenty Skříň nouzového zastavení MJM 124 P1, P2, P3, P4 a Houkačka nevýbušná MJM 128, MJM 129 STROJFERR, s.r.o., Revoluční čp. 272, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 2/2004 22.1.2004 97/04
Nevýbušný reverzační stykač typ NRS 4 a NRS 5 ZAM-SERVIS, s.r.o., IČO: 60775866, Ostrava 3/2004 29.1.2004 133/04
Optoakustický signalizátor typu TX 6831 Výrobek spol. Trolex Limitet, Velká Británie, dovozce TROLEX s.r.o., Pikartská 7, 716 07 Ostrava 4/2004 11.2.2004 423/04
Záchranářské osobní svítidlo typu 1004.01 KV-Svítidla s.r.o., Jáchymovská čp.232/90, 360 04 Karlovy Vary 5/2004 17.3.2004 4051/03
Elektrické zařízení čerpadla znečištěných kapalin typu CZE 200 Ne KOEXPRO OSTRAVA, a.s., U Cementárny 1303/16, 703 00 Ostrava 6/2004 25.3.2004 762/04
Osobní analyzátor hořlavých plynů typu TITAN MSA AUER GmbH, Berlín, SRN, dovozce TROLEX CZ, s.r.o., Pikartská 7, 716 07 Ostrava 7/2004 29.3.2004 790/04
Programovatelný koncentrátor dat typu TX 9042 TROLEX LIMITED, Velká Británie, dovozce TROLEX CZ, s.r.o., Pikartská 7, 716 07 Ostrava 8/2004 30.3.2004 789/04
Osobní monitor plynů CHERUB typu TX 6531 TROLEX LIMITED, Velká Británie, dovozce TROLEX CZ, s.r.o., Pikartská 7, 716 07 Ostrava 9/2004 30.3.2004 791/04
Univerzální kolový nakladač čelní typ LOCUST 752 tunel, č.v. 29.52-36-00-000-1 WAY INDUSTRY, a.s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko 10/2004 30.3.2004 1136/04
Univerzální kolový nakladč čelní typ LOCUST 1203, č.v. 29.52-38-00-000-1 WAY INDUSTRY, a.s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko 11/2004 30.3.2004 1137/04
Mechanizovaná výztuž typu FAZOS-12/28/0,5-POz-MD č.v.P02.715.1, s rázovými ventily typu FAZOS V 4700 č.v. P07.274/3 Fabryka Zmechanizowanych Obudów Scianowych FAZOS S.A., ul.Zagorska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, Polsko 12/2004 29.4.2004 1155/04
Mechanizovaná výztuž typu FAZOS-12/28/0,5-POz-MD č.v. P02.-715, s rázovými ventily typu FAZOS V 4700 č.v. P07.274/3 Fabryka Zmechanizowanych Obudów Scianowych FAZOS S.A., ul.Zagorska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, Polsko 13/2004 29.4.2004 1156/04
Dobývací pluhová souprava typu PL 630, č.v. 60500-10-001 OSTROJ Opava, a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava 14/2004 30.4.2004 1326/04
Svorkovnicová skříň typů Sse 10, Sse 30 a Sse 60 ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava – Přívoz 15/2004 7.5.2004 1508/04
Jiskrově bezpečný autligyfon typu ZITG-2 TELVIS Sp.zo.o., Polsko, dovozce ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 16/2004 13.5.2004 1507/04
Nevýbušný stykač kompresoru typ NRS-KOM ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava – Přívoz 17/2004 25.5.2004 1728/04
Elektrické vybavení nakládače typu EVN 1 OKD, BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 18/2004 8.6.2004 1549/04
Elektrické vybavení vrtacího vozu typu EVVV 1 OKD, BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 19/2004 8.6.2004 2113/04
Souprava stykačová typu SN1 P1 až P10 a P21 OSTROJ–Hansen + Reinders, s.r.o., Těšínská 66, Opava 20/2004 8.6.2003 1921/04
Upravený dobývací kombajn označený jako KGS-445/2BP/4.5-1.3 FAMUR S.A., ul.Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polsko 21/2004 14.6.2004 2020/04
Přenosný detekční přístroj Dräger microPac a Dräger mikroPac plus Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, D-23560 Lűbeck, Deutschland 22/2004 15.6.2004 2092/04
Přenosný detekční přístroj Dräger PacEx 2 Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, D-23560 Lűbeck, Deutschland 23/2004 15.6.2004 2093/04
Přenosný detekční přístroj Dräger X – am 3000 Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, D-23560 Lűbeck, Deutschland 24/2004 15.6.2004 2094/04
Přenosný detekční přístroj Dräger X – am 7000 Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, D-23560 Lűbeck, Deutschland 25/2004 15.6.2004 2095/04
Nevýbušný rozvaděč typ RM 6 – P2 DUVAS-UNI, s.r.o., 739 12 Čeladná 435 26/2004 16.6.2004 1969/04
Jiskrově bezpečný převodník typ JBP-BOS ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava – Přívoz 27/2004 18.6.2004 2209/04
Nevýbušné svítidlo typ 527 05 01 Pohronské strojárne, a.s., Priemyselná 38, 966 01 Hlinik nad Hronom, SR 28/2004 1.7.2004 2373/04
Autodomíchávač hydraulický typu T815/AMH 7 na kolovém třínápravovém podvozku 6x6 Tatra 815-280R25 SERVIS s.r.o., Ouvalova 554, 274 50 Slaný 29/2004 13.7.2004 2263/04
Upravený dobývací kombajn typu KGS-445/2BP/4.5-1.4 Famur S.A., .Armii Krakovej 51, 40-698 Katowice, Polsko 30/2004 21.7.2004 2566/04
Elektrické vybavení chladícího zařízení zpětného chladiče typu RK 450 a ventilátoru typu RS 7-300 WAT (Wärme-Austach-Technik) GmbH, Auf dem Stemmingholt 35, 46 499 Hamminkeln-Brünen, SRN 31/2004 30.7.2004 2565/04
Elektrické zařízení pozemní ozubnicové dráhy typu POD 650/900/30/60 v.č. BW-19 Becker Warkop Sp. z o.o., ul. Ks. Walentego 6, 44-264 Jankowice, Polsko 32/2004 6.8.2004 2696/04
Přenosný multidetektor plynů typu Oldham MX 2100 s čerpadlem typu BP 2100 Oldham S.A., Z.I. Est-rue Orfila B.P. 417-62027 ARRAS Cedex, France 33/2004 6.8.2004 2484/04
Přenosný explozimetr/katarometr typu EX 2000 Oldham S.A., Z.I. Est-rue Orfila B.P. 417-62027 ARRAS Cedex, France 34/2004 6.8.2004 2485/04
Přenosné čerpadlo typu BP 2000EX Oldham S.A., Z.I. Est-rue Orfila B.P. 417-62027 ARRAS Cedex, France 35/2004 6.8.2004 2486/04
Magnetický snímač typ MS-03 ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 7O2 00 Ostrava – Přívoz 36/2004 10.8.2004 2826/04
Elektrické zařízení stroje s elektrohydraulickým pohonem typu SPH-1D č.v. 20028.00.001 DUVAS-UNI, s.r.o., 739 12 Čeladná 435 37/2004 31.8.2004 3021/04
Elektrické zařízení vrtacího vozu typu VVH-1U č.v. 20030.00.001 DUVAS-UNI, s.r.o., 739 12 Čeladná 435 38/2004 31.8.2004 3022/04
Ionizační snímač typ ISH ZAM-Servis s.r.o., Křišťanova 1116/14, 7O2 00 Ostrava – Přívoz 39/2004 1.9.2004 2784/04
Elektrické zařízení šroubového kompresoru typu ORL 22 A ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo, Kubelkova 497, 560 82 Česká Třebová 40/2004 15.9.2004 3231/04
Elektrické zařízení hydraulického agregátu HA1 typu EZ HA1 OKD DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov 41/2004 15.9.2004 3230/04
Univerzální kolový nakladač čelní, typ LOCUST 853 tunel, č.v. 29.52-39-00-000-1 Way, Industry, a.s., Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko 42/2004 29.9.2004 3248/04
Elektrické vybavení razicího kombajnu typu EVRK AM 50/132/VAB – provedení I OKD, BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 43/2004 30.9.2004 3267/04
Svorkovnicová skříň typu X20X1 a X.X2 GENERI, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk 44/2004 30.9.2004 3275/04
Elektrické zařízení kompresorové jednotky typu XAH 4-226-PTO EC OKD DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov 45/2004 30.9.2004 3463/04
Univerzální kolový nakladač čelní, typu LOCUST 752-1 tunel, č.v. 29.52-36-00-000-1 a č.v. 29.52-36-07-500-1 upravený jeho výrobcem Way Industry, a.s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko 46/2004 4.10.2004 3249/04
Kolový nakladač čelní, typu LOCUST 1203-1 tunel, č.v. 29.52-38-00-000-X a č.v. 29.52-38-07-500-1 upravený jeho výrobcem Way Industry, a.s. Krupina, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, Slovensko 47/2004 4.10.2004 3250/04
Důlní osobní svítidlo typu 1002.08A KV-Svítidla s.r.o., Jáchymovská čp. 232/90, 360 04 Karlovy Vary 48/2004 13.10.2004 3547/04
Programovatelný signalizátor – telefon typu PST TELVIS Sp.zo.o., ul. Osikowa Nr. 69, 40-181 Katowice, Polsko 49/2004 25.10.2004 3747/04
Elektrické zařízení důlní mobilní chladící jednotky typu MMRP 130 E ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM, 735 34 Stonava 1077 50/2004 10.11.2004 3889/04
Kolový nakladač VOLVO typ L 120 E, č.v. L68967A VOLVO Construction Equipment, Švédsko 51/2004 16.11.2004 4061/04
Důlní dobývací kombajn typu KSW-620EZ s bezřetězovým pojezdem (č.v. G-1405/5, č. v. 306.203/MO1) Zabrzanskie Zaklady Mechaniczne, S.A., Ul. 3-go Maja 89, 41-800 Zabrze, Polsko 52/2004 9.12.2004 4391/04
Zařízení pro podporu chůze typ ZPCH-3F (P1, P2) FITE, a.s., Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava-Marián. Hory 53/2004 15.12.2004 4373/04
Měřicí zařízení typu UNI Grünewald GmbH, Oberallener Weg 7, D-59069 Hamm, Německo 54/2004 17.12.2004 4491/04
Změna na razicím kombajnu AM 75-3 Voest Alpine, Rakousko, podle č.v. O.1 z 03/2004 Carbo Tech-Bohemia 55/2004 21.12.2004 4361/04
Opatření ČBÚ za rok 2003
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Tlakový snímač TMG-série N/JB CRESSTO s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 1/2003 20.1.2003 4049/02
Tlakový snímač TMG-série Z/JB CRESSTO s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 2/2003 20.1.2003 4050/02
Vysokotlaký snímač TMG xx7 A3K/JB CRESSTO s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 3/2003 20.1.2003 4051/02
Dobývací kombajn typu Eickhoff 500 SL Eickhoff Maschinenfabrik GmbH, SRN 4/2003 31.1.2003 205/03
Změna znění bodu 10 Opatření ČBÚ č.4/03 4a/2003 5.9.2003 2789/03
Třífázové indukční elektromotory s kotvou nakrátko typové řady dS*g*** *4-E SE-MI servise, a.s., Matuškova 10, Ostrava-Slezská Ostrava 5/2003 9.5.2003 1528 /03
Infračervený monitor metanu typ MTA 1010/P-1 MTA Ostrava, s.r.o., Výstavní 13, 709 00 Ostrava 6/2003 14.2.2003 355/03
Sebezáchranný přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem typu ŠSS-1PV Donecky závod .. Ukrajina 7/2003 25.2.2003 662/03
Ovládací, měřící a signalizační přístroje typu X.SA1 a X.SA2 GENERI, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk 8/2003 5.3.2003 466/03
Svorková skříň typu XD 200 ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 9/2003 11.3.2003 105/03
Tlačítko nouzového zastavení typu X2AST/Z ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 10/2003 11.3.2003 331/03
Zajišťovací zařízení kontroly tahu kabelu typ KTK 1 ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 11/2003 11.3.2003 332/03
Merkaplanové relé MR-04 ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 12/2003 11.3.2003 356/03
Elektrické zařízení hlídače tahu EZHT 1 Ostroj–Hansen + Rainders, s.r.o., Těšínská 66, 746 41 Opava 13/2003 11.3.2003 772/03
Telefonní rozváděčová skříň typ STN ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 14/2003 26.3.2003 279/03
Důlní dobývací kombajn typu 2GŠ68B (č.v.2GŠ68B-00.00.000 RE) FERRIT, s.r.o., Železniční II/174, 738 01 Frýdek-Místek 15/2003 26.3.2003 440/03
Elektrické akustické zařízení typ R7 O ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 16/2003 9.5.2003 1529/03
Anemometr typ AS-3 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictva EMAG Katowice, Polsko 17/2003 9.5.2003 1530/03
Kamera typ KOR-2 CARBOAUTOMATYKA s.a., Tychy, Polsko 18/2003 9.5.2003 1531/03
Pluhové zařízení PL 82-1 s elektrickým vybavením EVPL 730 Ostroj-Hansen + Reinders, s.r.o., Těšínská 66, 746 41 Opava 19/2003 16.5.2003 1541/03
Nevýbušný zaměřovací laser MK5 BRAMALL LASER SYSTEMS (I.O.M) Ltd, dovozce ZAM-SERVIS 20/2003 16.5.2003 1627/03
Elektrická rozbuška “SO” typ O-zb-S a DEM-zb-S-30 AUSTIN DETONATOR s.r.o., Jasenice 712, 75501 Vsetín 21/2003 23.5.2003 1711/03
Nevýbušný zaměřovací laser MK7 BRAMALL LASER SYSTEMS (I.O.M) Ltd, dovozce ZAM-SERVIS 22/2003 5.6.2003 761/03
Snímač hořlavých plynů typu TX 6383 Trolex Limited, UK, dovozce TROLEX CZ, s.r.o. 23/2003 7.7.2003 2105/03
IR snímač plynů typu TX 6363 Trolex Limited, UK, dovozce TROLEX CZ, s.r.o. 24/2003 7.7.2003 2106/03
Snímač toxických plynů typu TX 6373 Trolex Limited, UK, dovozce TROLEX CZ, s.r.o. 25/2003 7.7.2003 2107/03
Nevýbušný rozvaděč typu RM 6 DUVAS-UNI, s.r.o. 26/2003 7.7.2003 2258/03
Nevýbušná kabelová rychlospojka typ NKR 1000/320 ZAM SERVIS, s.r.o. 27/2003 7.7.2003 2259/03
Elektrické zařízení stroje s elektrohydraulickým pohonem typu SPH-ID DUVAS-UNI, s.r.o. 28/2003 11.7.2003 2256/03
Elektrické zařízení vrtacího vozu typu VVH-1U DUVAS-UNI, s.r.o. 29/2003 22.8.2003 2808/03
Svítidla výstražná typu SVV2 P1, P2, P3, P4, P5 OSTROJ-Hansen + Reinders, s.r.o., Těšínská, Opava 30/2003 27.8.2003 2343/03
Nevýbušný ocelový rozvaděč typu X40..DA2 a typu X40..DA2 GENERI, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk 31/2003 8.9.2003 2903/03
Kolový nakladač VOLVO typ L 180 Volvo Construkcion Equipment, Švédsko 32/2003 11.9.2003 2922/03
Elektrické vybavení dopravníků EVDP 1 OSTROJ–Hansen + Reinders, s.r.o., Těšínská 66, Opava 33/2003 26.9.2003 3007/03
Nevýbušný vypínač typu X1AV.1/Z ZAM-SERVIS, s.r.o., IČO: 60775866, Ostrava 34/2003 1.10.2003 2514/03
Elektrické vybavení přibírkového stroje universálního typu PSU 9000 Ferrit, s.r.o., Železniční III/174, Frýdek-Místek 35/2003 2.10.2003 3181/03
Souprava ultrazvukového snímače hladiny typu AIRANGER ZAM-SERVIS, s.r.o., IČO: 60775866, Ostrava 36/2003 2.10.2003 2568/03
Mechanizovaná výztuž typu WS 1.7-280/600-2x3180 DBT France, B.P. 144-57150 Creutzwald, Francie 37/2003 17.10.2003 3505/03
Důlní dobývací kombajn typu KGE 800 RW/2BP/00-5,3 Famur S.A., Armii Krakovej 51, Katowice, Polsko 38/2003 20.10.2003 3506/03
Ventilátor přetlakový axiální se vzduchovým pohonem typu VPAV 500 OSTAZ-Milan Rákoczy, Zelená 23/63, 736 01 Havířov 39/2003 20.10.2003 3599/03
Elektrické vybavení přibírkového stroje universálního typu PSU 9000 Ferrit, s.r.o., Železniční III/174, Frýdek-Místek 40/2003 24.10.2003 3610/03
Změna na mechanizované výztuži FAZOS 17/37-Oz Fabryka Zmechanizowanch Obudów Scianowych FAZOS S.A., ul. Zagorska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, Polsko 41/2003 11.11.2003 3685/03
Elektrické zařízení důlního mobilního chladícího tařízení typu MMRP 260 Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, S.S., Důl ČSM 42/2003 19.11.2003 3690/03
Dobývací kombajn typu KSW-620E s bezřetězovým pojezdem typu Eicotrack Zabrzanskie Zaklady Mechaniczne, Zabrze, Polsko 43/2003 1.12.2003 4147/03
Detektor plynů typ GasAlertMax BW Technologies, Canada 44/2003 9.12.2003 3831/03
Detektor plynů typ GasAlertLeL BW Technologies, Canada 45/2003 9.12.2003 3830/03
Detektor plynů typ GasAlertMicro BW Technologies, Canada 46/2003 9.12.2003 3833/03
Elektrické vybavení nakladače typu NLH 703 E OKD, BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 47/2003 10.12.2003 3960/03
Elektrické zařízení chladícího zařízení typu DV 150 Wärme-Austausch-Technik, GmbH, Hamminkeln-Brűnnen, SRN 48/2003 10.12.2003 4126/03
Důlní osobní svítidlo typu T 1002.08 KV-Svítidla s.r.o., Jáchymovská 232/90, 360 04 Karlovy Vary 49/2003 22.12.2003 4153/03
Opatření ČBÚ za rok 2002
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Vrtací vůz typu VVH-1B-P1 OKD BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 1/2002 15.1.2002 13/01
Souprava na opravu a spojování kabelů typu SAKOP-1 SAKOP, P.G.P.U, Bytom, Polsko 2/2002 15.1.2002 3714/01
Nákladní automobil TATRA typu T 815-260 R 81-AM 8 FHN 36 255 8x8.2 SCHWING Stetter, spol. s r.o., Kpt. Vajdy 2/3017, 700 30 Ostrava-Zábřeh 3/2002 2.1.2002 3616/01
Nákladní automobil TATRA typu T 815-260 S 81 36 255 8x8.2 TATRA, a.s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 4/2002 2.1.2002 3643/01
Řezačka hadicoviny typu RH 2 AVHB-Hydraulika, s.r.o., Palhanecká 17, 747 07 Opava-Jaktař 5/2002 16.1.2002 3879/01
Svorkovnicová skříň typu XD 60 ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 6/2002 16.1.2002 88/02
Hydraulický lis typu HM 290 B UNIFLEX-HYDRAULIK, GmbH, Robert-Bosch-Strasse 50-52, D-61184 Karben, SRN 7/2002 18.1.2002 3772/01
Releová skříň typu N1A/3.1, N1A/3.2 a N1A/3.3 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 8/2002 18.1.2002 118/02
Důlní nevýbušná indikační jednotka typu NIJ ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 9/2002 18.1.2002 119/02
Změna na mechanizované výztuži typu OMKTM-P 10 FERRAM, a.s., Opava, Vávrovická 275/89, 745 07 Opava-Vávrovice 10/2002 15.1.2002 116/02
Odlučovač prachu typu OM 1000 VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice 11/2002 15.1.2002 3754/01
Lokomotiva závěsná hydraulická typu LZH 50.D-3, upravenou podle č.v. KX 1254 B KOEXPRO OSTRAVA, a.s. U cementárny 16, 703 00 Ostrava-Vítkovice 12/2002 15.1.2002 3771/01
Ořezávačka obalu hadicoviny AVHB-Hydraulika, s.r.o., Palhanecká 17, 747 07 Opava-Jaktař 13/2002 28.1.2002 3880/01
Nevýbušná ovládací skříň typu X201 Msd GENERI, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk 14/2002 4.2.2002 194/02
Rychlospojky ma, mb, va, vb Sellier & Bellot, a.s., Lidická 667, 258 13 Vlašim 15/2002 31.1.2002 75/02/355
Pyrotechnický výrobek IV. třídy nebezpečnosti Válcová puma Ø 100, 125, 150, 200 mm, výrobce Ricardo Caballer, Španělsko FLASH s.r.o., Kříženeckého nám. 322, 152 53 Praha 5 16/2002 31.1.2002 288/02/353
Pyrotechnický výrobek IV. třídy nebezpečnosti Kulová puma Ø 100, 125, 150, 200 mm, výrobce Ricardo Caballer, Španělsko FLASH s.r.o., Kříženeckého nám. 322, 152 53 Praha 5 17/2002 31.1.2002 289/02/354
Dobývací kombajn typu KGS-445/2BP/5,5-1.1 s bezřetězovým pojezdem typu Eicotrack FAMUR S.A., ul. Armii Krajowej 51, Katowice, Polsko 18/2002 31.1.2002 261/02
Mechanizovaná výztuž MEOS 22/46/0,7-522 (č.v. 64054-00-102) Ostroj Opava, a.s., Těšínská 66, 746 41 Opava 19/2002 31.1.2002 264/02
Mechanizovaná výztuž MEOS 22/46/0,7-522-K (č.v. 64054-00-103) Ostroj Opava, a.s., Těšínská 66, 746 41 Opava 20/2002 30.1.2002 265/02
Osobní anemometr typu μAS3 Instytut Mechaniky Górotworu, Reymonta 27, Kraków, Polsko 21/2002 30.1.2002 154/02
Černý prach z delaborace VULKANIT Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 22/2002 13.2.2002 325/02/357
Povrchové sypké trhaviny DAPEX 80 Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 23/2002 12.2.2002 326/02/356
Pyrotechnický výrobek IV. třídy nebezpečnosti Římská svíce Pyro Moravia ráže 63 a 75 mm Pyro Moravia s.r.o./Ltd, Slovenská 1a, 702 00 Ostrava – Přívoz 24/2002 14.2.2002 346/02/358
Pyrotechnický výrobek IV. třídy nebezpečnosti Válcová fontána Pyro Moravia ráže 55, 77 a 105 mm Pyro Moravia s.r.o./Ltd, Slovenská 1a, 702 00 Ostrava – Přívoz 25/2002 14.2.2002 347/02/359
Pyrotechnický výrobek IV. třídy nebezpečnosti Válcová puma Pyro Moravia ráže 80 a 100 mm Pyro Moravia s.r.o./Ltd, Slovenská 1a, 702 00 Ostrava – Přívoz 26/2002 14.2.2002 348/02/360
Pyrotechnický výrobek IV. třídy nebezpečnosti Kulová puma Pyro Moravia ráže 175, 250, 300 a 400 mm Pyro Moravia s.r.o./Ltd, Slovenská 1a, 702 00 Ostrava – Přívoz 27/2002 14.2.2002 349/02/361
Pomůcky Moždíř ráže 175, 250, 300 a 400 mm Pyro Moravia s.r.o./Ltd, 702 00 Ostrava – Přívoz 28/2002 14.2.2002 350/02/362
Povrchová sypká trhavina EXPLOSIT 4 Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 29/2002 20.2.2002 504/02/365
Povrchová sypká trhavina DAPEXIT Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 30/2002 20.2.2002 505/02/364
Sypké povrchové trhaviny GRANULIT-T DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 31/2002 22.2.2002 315/02/366
Zařízení pro ucpávání vývrtů typ ZZV-1 FITE a.s., Výstavní 8, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory 32/2002 20.2.2002 567/02/363
Kabelová vývodka typ NVGY 40 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz 33/2002 15.3.2002 387/02
Nevýbušná svorková skříň typu X1D3T1/Z/V1, X1D3T1/Z/V2 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz 34/2002 15.3.2002 388/02
Nevýbušná kabelová vývodka typu PNV-32, PNV-48, NV 32-52, NV 56-64 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz 35/2002 15.3.2002 389/02
Nakladač D 1131-P1 OKD, BASTRO a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 36/2002 21.3.2002 414/02
Svorkovnicová skříň typu X.X1/JB, X.X2/JB GENERI, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk 37/2002 15.3.2002 492/02
Nevýbušný telefonní přístroj typu ANETA 4FP 153 22 a typů 4FP 153 23, 4FP 153 24, 4FP 153 25 a 4FP 153 26 TESLA Stropkov a.s., Hviezdoslavova 37/46, 09112 Stropkov, Slovenská republika 38/2002 25.3.2002 548/02
Ovládací panel typu BF-OP 100 BEFRA ELECTRONIC, s.r.o., K Prádlu 858, 735 35 Horní Suchá 39/2002 15.3.2002 549/02
Snímač pro identifikaci a evidenci horníků v dolech typu Z2401Ex.G ESKON a.s., Vrchní 37, 747 05 Opava 40/2002 15.3.2002 594/02
Plastická bleskovice LEPC Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 41/2002 5.3.2002 559/02/367
Mísící nabíjecí automobil MNA-E2 pro výrobu emulsních trhavin na místě spotřeby Dyno Nobel Czech Republic, s.r.o., Tušimice 7, 452 01 Kadaň 42/2002 5.3.2002 622/02/368
Povrchová sypká trhavina TOLEX Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 43/2002 11.3.2002 740/02/369
Počinová náložka KIMIPRIME II Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 44/2002 11.3.2002 784/02/370
Plastické důlní skalní trhaviny EMULGIT LWC 20 AN DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 45/2002 13.3.2002 795/02/371
Plastické povrchové trhaviny EMULGIT EMEX AN DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 46/2002 13.3.2002 796/02/372
Plastické důlní skalní trhaviny AMMON-GELIT-TDF DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 47/2002 13.3.2002 797/02/373
Sypké povrchové trhaviny EXPLO DAP-2 Explo Most, s.r.o., Železničářů 1959, 434 01 Most 48/2002 15.3.2002 833/02/374
Přípravek pro odpalování náloží v horkých provozech PHP-1 FOSPOL, v.o.s., Tovární 302, 538 04 Prachovice 49/2002 21.3.2002 930/02/375
Plastická povrchová trhavina KAMNIKTIT E1 DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 50/2002 26.3.2002 987/02/376
Černý trhací prach WANO DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 51/2002 26.3.2002 988/02/377
Sypká důlní skalní trhavina PAXIT 1 DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 52/2002 26.3.2002 989/02/378
Nevýbušná stanice softstartu typu KT SFS 450 BEFRA ELECTRONIC, s.r.o., K Prádlu 858, 735 35 Horní Suchá 53/2002 15.4.2002 944/02
Snímač výšky hladiny typu FS 1 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz 54/2002 15.4.2002 792/02
Nevýbušná svorková skříň typu X1D3T1/Z/V1 a X1D3T1/Z/V2 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz 55/2002 2.5.2002 978/02
Dobývací kombajn typu KGS 645 S/2BP/00 FAMUR, S.A., Katowice, Polsko 56/2002 12.4.2002 428/02
Dobývací kombajn typu KSW 500/2A2V/2BPH/3,8 Zabrzanskie Zaklady Mechaniczne, S.A., ul.3-go Maja 89, 41 800 Zabrze, PR 57/2002 12.4.2002 1187/02
Infračervený detektor plynů a oxidu uhličitého typu CIRRUS Crowcon Detection Instruments Ltd., 2 Blacklands Way, Abingdon, Oxfordshire, OX 14 1DY 58/2002 2.5.2002 861/02
Zvukový signalizátor typu SDL 99 ELEKTROMETAL, Polská republika 59/2002 17.5.2002 1335/02
Elektrické zařízení čerpacího soustrojí s odstředivým článkovým čerpadlem typu VN-3-10°-HD-[LN,LB,LC]-[05, 06] SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., Tovární 605, 753 01 Hranice 60/2002 20.5.2002 1022/02
Nevýbušné svítidlo typu 541 33 01 a 541 33 02 ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s., Nádražní 277, 696 04 Svatobořice-Mistřín 61/2002 27.5.2002 1518/02
Nevýbušné svítidlo typu 581 04 01 ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s., Nádražní 277, 696 04 Svatobořice-Mistřín 62/2002 27.5.2002 1543/02
Nevýbušné svítidlo typu 511 37 01 ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s., Nádražní 277, 696 04 Svatobořice-Mistřín 63/2002 27.5.2002 1584/02
Elektrické zařízení čerpacího soustrojí s odstředivým článk. čerpadlem typu VA-4-[8°, 10°]-DA-[LN,LB,LC]-05 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., Tovární 605, 753 01 Hranice 64/2002 30.5.2002 1386/02
Mechanizovaná výztuž typu PIOMA 25/45-PS-01 s pilířovou opěrkou Ostroj Opava, a.s., Těšínská 66, 746 41 Opava 65/2002 3.6.2002 919/02
Vzduchový dýchací přístroj VDP-60-94 PLUTO, typ 3031 MEVA, Roudnice nad Labem, ČR 66/2002 24.6.2002 1451/02
Vzduchový dýchací přístroj VDP-60-94 PLUTO, typ 3031 V MEVA, Roudnice nad Labem, ČR 67/2002 24.6.2002 1452/02
Nevýbušné svítidlo typu 511 38 01 ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s., Nádražní 277, 696 04 Svatobořice – Mistřín 68/2002 24.6.2002 1760/02
Elektrické zařízení hydraulického agregátu typu HAK 65/280 KOEXPRO OSTRAVA, a.s., U cementárny 16, 703 00 Ostrava-Vítkovice 69/2002 8.7.2002 2023/02
Elektrické zařízení razicího kombajnu typu AM 50//132/VAB-1 OKD, BASTRO a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 70/2002 9.7.2002 697/02
Dobývací kombajn typu KSW 500/2A2V/2BPH/5,3 s bezřetězovým pojezdem typu Eicotrack (č.v. G-1387) Zabrzanskie Zaklady Mechaniczne, Polsko 71/2002 12.8.2002 2537/02
Soustrojí čerpadla typu 80-CV-03 SH-SERVIS s.r.o., ul.Svatoplukova 47, 753 01 Hranice 72/2002 9.9.2002 2228/02
Osobní explozimetr/metanoměr typu EX 2000 OLDHAM FRANCE S.A., ARRAS CEDEX, Francie 73/2002 3.10.2002 2597/02
Důlní vypínací převodník typu DVP 2000 ZAM-SERVIS, s.r.o., Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 74/2002 3.10.2002 2601/02
Přenosný multidetektor plynů typu MX 2000 OLDHAM FRANCE S.A., ARRAS CEDEX, Francie 75/2002 3.10.2002 2602/02
Ponorné kalové čerpadlo typu GFVP-150-10-E SIGMA GROUP, a.s., Divize průmyslová čerpadla, J.Sigmunda 79, 783 50 Lutín 76/2002 3.10.2002 2603/02
Monitorovací a řídící systém typu MCS TROLEX CZ, s.r.o., Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice 77/2002 3.10.2002 2636/02
Důlní osobní svítidlo typu 1002.08 KV-Svítidla s.r.o., Jáchymovská 96, 360 04 Karlovy Vary 78/2002 11.11.2002 3295/02
Transformátorová souprava TN6-P12/0 Ostroj-Hansen + Hansen + Reinders, spol. s r.o., Těšínská 66, 746 41 Opava 79/2002 26.11.2002 3393/02
Přibírkový stroj EL 160 LS OKD, BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 80/2002 26.11.2002 3512/02
Vrtací vůz VVH-1RA OKD, BASTRO, a.s., Lihovarská 9/1335, 716 10 Ostrava-Radvanice 81/2002 26.11.2002 3588/02
Ventilátor lutnový elektrický typu WLE-1005B/CZ STALKON-POWEN, ul. Wolnosci, Zabrze Polsko 82/2002 10.12.2002 3757/02
Čerpací agregát typu KTX 125 De KOEXPRO OSTRAVA, a.s., U cementárny 16, 703 00 Ostrava-Vítkovice 83/2002 18.12.2002 3663/02
Jiskrově bezpečný indikátor izolačního stavu typu BAK-02 BELRAM-EX, s.r.o., Vítkovická 11, 702 00 Ostrava 84/2002 18.12.2002 3702/02
Mechanizovaná výztuž FAZOS-17/37-Oz Fabryka Zmechanizowanych Obudów .. Polsko 85/2002 18.12.2002 3895/02
Opatření ČBÚ za rok 2001
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Velkostroj KU 300/35.1 (souhlas k provedení změn) Uničovské strojírny n.p. Uničov 1/2001 18.12.2000 3706/00
Mechanizovaná výztuž FAZOS -15/31-OzM 1 FAZOS s.a., Polsko 2/2001 12.1.2001 2583/00
Nákladní terénní automobil Nissan Double – Cab, typ D 22 NISSAN, M.C.Tokyo, Japonsko 3/2001 12.1.2001 3972/00
Plastická trhavina pro zvláštní používání PI EX-EP 18 Aliachem a.s., o.z. Synthesia Pardubice-Semtín 4/2001 25.1.2001 3860/00/303
Určení zkušebny ke zkoušení a přezkušování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek Akreditovaná zkušební laboratoř č.1025 – VVUÚ a.s., Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice 5/2001 23.1.2001 219/01
Kolesový nakladač typu SRs-1/280 VÍTKOVICE-PRODECO, a.s. Teplice 6/2001 12.1.2001 4078/00
Nevýbušné kabelové vývodky typu NV 32, NV 48, NV 32-52, NV 56-64 ZAM-SERVIS, spol. s r.o., Lipová 64, 747 16 Hať 7/2001 2.2.2001 104/01
Důlní závěsná lokomotiva typu LSP 70.D0 FERRIT, spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí 8/2001 31.1.2001 355/01
Přibírkový stroj Salzgitter typu EL 150 Salzgitter MASCHINENE Fabrik AG, SRN 9/2001 8.2.2001 443/01
Nevýbušné elektrické vybavení mostového jeřábu typu JKex 5/18,5-3 MND STAVOTRANS, a.s. Velkomoravská 400, 696 18 Lužice 10/2001 8.2.2001 227/01
Samoregulační topný kabel typu FSP/TF FLEXELEC S.A. 10, rue des Fréres-Lumiére, 697 20 Saint Bonnet de Mure, Francie 11/2001 8.2.2001 228/01
Samoregulační topný kabel typu FST/TP, FST/TF FLEXELEC S.A. 10, rue des Fréres-Lumiére, 697 20 Saint Bonnet de Mure, Francie 12/2001 8.2.2001 229/01
Nevýbušný asynchronní elektromotor typu CD 160 M-4 Felten + Guilleaume Antriebbstechnik GmbH, D-26945 Nordenham, SRN 13/2001 9.2.2001 410/01
Důlní koncové svítidlo typu K 96 Elektrosvit Ostrava, s.r.o., Ostrava 14/2001 9.2.2001 173/01
Elektrické vybavení v nevýbušném provedení šroubového kompresorového agregátu model 20051 typu SULLAIR-PDH-12 COOPER ENERGY SERVICES, 2101 S.E. 18t/h Street, Oklahoma City, 731 29 Oklahoma, USA 15/2001 7.2.2001 230/01
Nevýbušný axiální ventilátor BS 1000/4D Eexe J.E. STORK AIR Ventilatoren b.v., Grote Voort 2, NL-8041 AM Zwolle, Holandsko 16/2001 23.2.2001 482/01
Nevýbušné elektrické vybavení kompresorové jednotky BH 100 SAFE s.r.l., San Giovanny Inpresicento, Bologna, Itálie 17/2001 23.2.2001 579/01
Nevýbušný transformátor typu IT3Sd 400/6/1 AEG MEFTA, z.o.o., Mikolow, Polsko 18/2001 22.2.2001 481/01
Souprava transformátorová TN6-P12 Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s r.o., Těšínská 66, 746 41 Opava, ČR 19/2001 7.3.2001 729/01
Jiskrově bezpečný převodník typu JBP-BOS ZAM-SERVIS, spol. s r.o., Lipová 64, 747 16 Hať 20/2001 2.3.2001 620/01
Čerpací zařízení typu DOR-1100-021 DORNET spol. s r.o., Nádražní 483, Orlová-Poruba 21/2001 9.3.2001 778/01
DELEX 30 sypká povrchová trhavina Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, Pardubice-Semtín 22/2001 26.3.2001 594/01/304
EXPLO DAP-1 sypká důlní skalní trhavina Explo Most, s.r.o., Důl ČSA, Most-Komořany 23/2001 27.3.2001 905/01/305
Světlomet MICRONEX SIMPLEX CHALMIT LIGHTING, Ltd., Glasgow, Scotland 24/2001 28.3.2001 908/01
Svítidlo ECLIPSE WELGLASS LUMINAIRE SIMPLEX CHALMIT LIGHTING, Ltd., Glasgow, Scotland 25/2001 28.3.2001 909/01
Zářivkové svítidlo typu 400 136, 400 236, 400 336, 400 436 SIMPLEX CHALMIT LIGHTING, Ltd., Glasgow, Scotland 26/2001 28.3.2001 945/01
Galvanický oddělovač GO-1 TROLEX CZ, s.r.o., Ostrava-Radvanice 27/2001 3.4.2001 977/01
Razící stroj typu ET 380 L (č.v. 84633 S2/U) Eickhoff Maschinenfabrik, Bochum, Německo 28/2001 3.4.2001 350/01
Elektrický mžikový palník EPU-SO-ANTI Jiří Šmerda, Bořetická 16, 628 00 Brno 29/2001 4.4.2001 1020/01/306
Elektrické rozbušky METRO-SICCA-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 30/2001 6.4.2001 1029/01/307
Světlomet MAXINEX v provedení 400W SON/T a 400W MBI/T SIMPLEX CHALMIT LIGHTING, Ltd., 388 Hillington Road, Glasgow, Scotland 31/2001 10.4.2001 1039/01
Drapákový bagr ROHR & PS typu RS 7,0/250 Pk ROHR & PS, GmbH, Speyerer Strasse 74-80, 671 66 Otterstadt, SRN 32/2001 9.4.2001 842/01
Drapákový bagr ROHR & PS typu RS 8,0/280 Pk ROHR & PS, GmbH, Speyerer Strasse 74-80, 671 66 Otterstadt, SRN 33/2001 9.4.2001 843/01
Převodník vypínacích míst typu PVM 01 TROLEX CZ, s.r.o., Ostrava-Radvanice 34/2001 11.5.2001 1367/01
Vysokofrekvenční signalizace z klece typu VFSK-41 ZAM-SERVIS, spol. s r.o., Lipová 64, 747 16 Hať 35/2001 22.5.2001 1317/01
Důlní dispečerský systém typu MD110 Consono DDS v 1.0 Ericsson Business Networks AB, Stockholm, Sweden 36/2001 22.5.2001 1431/01
Kolový nakladač VOLVO, typ L 120 D Volvo Construkcion Equipment, Švédsko 37/2001 18.6.2001 1214/01
Kloubový dampr VOLVO, typ A25 CTS Volvo Construkcion Equipment, Švédsko 38/2001 18.6.2001 1215/01
Pásový dopravník typu BELT 1400 OKD, Bastro, a. s. v Ostravě 39/2001 8.6.2001 1432/01
Pásový dopravník typu BELT 1200 OKD, Bastro, a. s. v Ostravě 40/2001 8.6.2001 1462/01
Vrtací zaříz. hydraulické typu VZH 1 A KOEXPRO OSTRAVA, a.s., U Cementárny 16, Ostrava 41/2001 11.6.2001 1516/01
Kloubový dampr typ HA 270-3 Moxy Trucks AS, Norsko 42/2001 11.6.2001 1554/01
Elektrický analyzátor kouřových plynů Minilyzer 02 SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik, SRN 43/2001 12.6.2001 1634/01
Mísící a nabíjecí vůz AMERIND pro výrobu trhavin typu DAP Explo Most, s.r.o., Železničářů 1959, Most 44/2001 25.6.2001 1831/01/308
Sypká povrchová trhavina DAPEX 30 Explosive Service, s.r.o., Jindřišská 5, Praha 1 45/2001 29.6.2001 1894/01/309
Rýpadlo s vynášecím dopravníkem Schaeff typu ITC 312 Karl Schaeff Gmbh + Co. Maschinenfabrik, Německo 46/2001 17.7.2001 1788/01
Plastické trhaviny emulsního typu EMSIT 20 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, Pardubice-Semtín 47/2001 17.7.2001 1369/01/310
Důlní skalní trhaviny emulsního typu EMSIT M Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, Pardubice-Semtín 48/2001 18.7.2001 1709/01/311
Topný systém PLEXO P-…” BARTEC CmbH, Max-Eyth-Strasse 16, Bad Mergentheim, SRN 49/2001 19.7.2001 1784/01
Mobilní pracovní plošina typ DC 16/HL (č.v. DC 16/HL L2171-0201) Atlas Copco, GIA Industri AB, Grangesberg, Švédsko 50/2001 17.7.2001 1949/01
Bleskovice STARTLINE 20 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, Pardubice-Semtín 51/2001 20.7.2001 2104/01/312
Dvoubleskovice Np 12 Sellier a Bellot, a.s., Vlašim 52/2001 25.7.2001 1702/01/315
Bleskovice Np 12 Sellier a Bellot, a.s., Vlašim 53/2001 25.7.2001 1703/01/314
Bleskovice Np 20 Sellier a Bellot, a.s., Vlašim 54/2001 25.7.2001 1704/01/313
Zápalnice č. 1 Sellier a Bellot, a.s., Vlašim 55/2001 25.7.2001 1705/01/316
Mobilní pracovní plošina typ DC 16/HL 250 (č.v. DC 16/HL 250-1-330016) Atlas Copco, GIA Industri AB, Grangesberg, Švédsko 56/2001 23.7.2001 2018/01
Korečkový bagr ROHR & PS typu KS 220 Speyerer Strase 74-80, Otterstadt, SRN 57/2001 1.8.2001 1833/01
Dobývací kombajn KSW 460 N s bezřetězovým pojezdem typu Eicotrack (č.v. W 11.247.DTR) Zabrzanskie zaklady mechaniczne, S.A., ul.3-go maja 89, 41-800 Zabrze, PR 58/2001 13.8.2001 2285/01
Elektrické půlsekundové rozbušky typu DEP-SICCA-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 59/2001 17.9.2001 2040/01/317
Elektrické čtvrtsekundové rozbušky typu DED-SICCA-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 60/2001 17.9.2001 2041/01/318
Mechanizovaná výztuž typu MEOS 17/37/356 Ostroj Opava, a.s., Těšínská 66, CZ-746 41 Opava 61/2001 20.9.2001 2705/01
Mechanizovaná výztuž typu MEOS 17/37/0,5-356 Ostroj Opava, a.s., Těšínská 66, CZ-746 41 Opava 62/2001 19.9.2001 2706/01
Tlakový snímač typu TMxGxx8 R3F/JB Cressto, s.r.o., 1.máje 1000/M17, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm 63/2001 24.9.2001 2601/01
Tlakový snímač typu TMxGxx8 N3x/JB Cressto, s.r.o., 1.máje 1000/M17, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm 64/2001 24.9.2001 2602/01
Důlní přenosový systém typu DPS-2000 ZAM-SERVIS, spol. s r.o., Lipová 64, 747 16 Hať 65/2001 24.9.2001 2625/01
Ponorné kalové čerpadlo KDDF-080-01-LR-E SIGMA GROUP, a.s., Divize spotřební čerpadla, Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín 66/2001 3.10.2001 2698/01
Mechanizovaná výztuž MVPO 1600 B-1,5/3,1-ČSM/97 Strojírny Tomáš, a.s., 696 02 Ratíškovice 67/2001 21.9.2001 2459/01
Mechanizovaná výztuž typu MVPO 1600 B-1,5/3,1, upravenou ČMD Strojírny Tomáš, a.s., 696 02 Ratíškovice 68/2001 21.9.2001 2460/01
Povrchové emulsní čerpatelné trhaviny SLURRIT 510 Dyno Nobel Czech Republic, s.r.o., Tušimice 7, 452 01 Kadaň 69/2001 5.10.2001 2185/01/320
Povrchové emulsní čerpatelné trhaviny SLURRIT 50 Dyno Nobel Czech Republic, s.r.o., Tušimice 7, 452 01 Kadaň 70/2001 5.10.2001 186/01/319
Mísící a nabíjecí automobil MNA-E Dyno Nobel Czech Republic, s.r.o., Tušimice 7, 452 01 Kadaň 71/2001 5.10.2001 187/01/321
Neelektrické rozbušky INDETSHOCK typ MS 25/50 Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 72/2001 22.10.2001 2039/01/338
Elektrické mžikové rozbušky typ O-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 73/2001 22.10.2001 2904/01/333
Elektrické čtvrtsekundové rozbušky typu DED-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 74/2001 22.10.2001 2905/01/334
Elektrické půlsekundové rozbušky typu DEP-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 75/2001 22.10.2001 2906/01/335
Elektrické mžikové rozbušky typu O-SICCA-S Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 76/2001 22.10.2001 2907/01/336
Elektrické rozbušky typu DEM-ZB-S-30 Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 77/2001 22.10.2001 2908/01/337
Důlně bezpečné kondenzátorové roznětnice typu DBR-12 Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 78/2001 22.10.2001 2909/01/339
Povrchové kondenzátorové roznětnice typu PR-12 Austin Detonator, s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín 79/2001 22.10.2001 2910/01/340
Elektrické mžikové palníky EMP-NO-P META Brno, a.s., Božetěchova 36, 612 00 Brno 80/2001 22.10.2001 2981/01/332
Poloplastické důlně bezpečné protiplynové trhaviny II. kategorie OSTRAVIT C Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 81/2001 22.10.2001 3023/01/331
Sypké povrchové trhaviny DAP-1 Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 82/2001 22.10.2001 3073/01/322
Sypké důlní skalní trhaviny DAP-2 Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 83/2001 22.10.2001 3074/01/323
Sypké povrchové trhaviny DAP-3 Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 84/2001 22.10.2001 3075/01/324
Sypké povrchové trhaviny POLONIT V Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 85/2001 22.10.2001 3076/01/325
Plastické důlní skalní trhaviny DANUBIT 2 Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 86/2001 22.10.2001 3077/01/326
Plastické důlní skalní trhaviny DANUBIT 3 Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 87/2001 22.10.2001 3078/01/327
Plastické důlní skalní trhaviny pro speciální účely DANUBIT-GEOFEX 2 Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 88/2001 22.10.2001 3079/01/328
Poloplastické důlně bezpečné protiplynové trhaviny I.kategorie SLAVIT V Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 89/2001 22.10.2001 3080/01/329
Poloplastické důlně bezpečné protiplynové trhaviny II. kategorie se zvýšenou bezpečností HARMONIT AD Ing. Josef Bartoš, Rodopská 3157/12, 143 00 Praha 4 90/2001 22.10.2001 3081/01/330
Analyzátor plynu typu UNOR 620 Ex, výr. č. 311950/970099 Maihak AG, Poppenbutteler Bogen 9b, D-22399 Hamburg 91/2001 22.10.2001 3039/01
Nevýbušný snímač teploty typu ST-1 TROLEX CZ, s.r.o., Pikartská 7, 716 07 Ostrava 92/2001 24.10.2001 2990/01
Změna na MV typu MEOS 26/56 s hydraulickým individuálním impulzním ovládáním Ostroj Opava, a.s., Těšínská 66, 746 41 Opava 93/2001 7.11.2001 2807/01
Ochranný dýchací přístroj s uzavřeným okruhem typu BG 4 EP Drager Sicherheitstechnik GmbH, Revalstrasse 1, 23560 Lubeck, SRN 94/2001 12.11.2001 2699/01
Kloubový dampr Komatsu typ HA 250T-3 Moxy Trucks, Norsko 95/2001 23.11.2001 3425/01
Sypké důlní skalní trhaviny PERMONEX V 19 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 96/2001 3.12.2001 3234/01/345
Sypké důlně bezpečné protiprachové trhaviny SYNTHESIT V 18 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 97/2001 3.12.2001 3332/01/342
Bleskovice STARTLINE 6 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 98/2001 3.12.2001 3398/01/344
Bleskovice STARTLINE 40 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 99/2001 3.12.2001 3399/01/343
Plastické důlní skalní trhaviny PERUNIT 20 Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 100/2001 3.12.2001 3311/01/341
Digitální měřič tlaku DMU-D x/JB, DMU-P x/JB CRESSTO, s.r.o., Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 101/2001 12.12.2001 3414/01
Povrchové sypké trhaviny EXPLOSIT 3 Explosive Service s.r.o., Jindřišská 5, 110 01 Praha 1 102/2001 10.12.2001 2979/01/347
Černý prach VESUVIT TN Aliachem, a.s., o.z. Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtín 103/2001 12.12.2001 3331/01/346
Nakladač s bočním výsypem typu NLH 703 FERRUM, A.S., Frýdlant nad Ostravicí 104/2001 17.12.2001 3735/01
Razicí štít typu DN 2000 TAUBER Rohrbau GmbH & Co. KG, Virnkamp 26, 48157 Münster, SRN 105/2001 18.12.2001 3716/01
Mobilní manipulátor na kolovém podvozku MEYCO typ M 4111073 MEYCO Equipment MBT AG, Hegmattenstrasse 24, Wintethur, Švýcarsko 106/2001 19.12.2001 3451/01
Nitroguanidinové prachy z delaborace DETEX, spol. s r.o., Žerotínova 37, 130 00 Praha 3 107/2001 20.12.2001 3454/01/348
Pneumatické nabíjecí zařízení BMI APL 150-1000 Severočeské doly – VTP, a.s., Důlní 375/89, 418 29 Bílina 108/2001 20.12.2001 3531/01/352
Výbušniny POLITOL Poličské strojírny, a.s., 572 12 Polička 109/2001 20.12.2001 3800/01/349
Tritolové válcové nálože VN-1a, VN-1, VN-2, VN-4, VN-7 Poličské strojírny, a.s., 572 12 Polička 110/2001 20.12.2001 3801/01/350
Výbušniny Černý prach z delaborace Poličské strojírny, a.s., 572 12 Polička 111/2001 20.12.2001 3802/01/351
Dobývací kombajn typu KGS 345 N/2BP/05 s bezřetězovým pojezdem FAMUR, s.a., Katowice, Polsko 112/2001 19.12.2001 3444/01
Opatření ČBÚ za rok 2000
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Světlomet typu POH-2 Zaklad telemechaniky gorniczej ELEKTROMETAL Cieszyn, Polsko 1/2000 20.12.1999 4149/99
Nevýbušný koncový spínač X2K2B1/Z ZAM-SERVIS s. r. o. 2/2000 3.1.2000 4910/99
Nevýbušnou svorkovou skříň X1D3T1/Z ZAM-SERVIS s. r. o. 3/2000 3.1.2000 4911/99
Vývodkový převodník SN 1 ZAM-SERVIS s. r. o. 4/2000 3.1.2000 4937/99
Osobní důlní svítidlo – Šárka, typ 1002.01 KV – Důlní svítidla, s.r.o. 5/2000 3.1.2000 5099/99
Anemometr vrtulkový typu AS Polska akademia nauk – Institut mechaniki górotworu, Krakow, Polsko 6/2000 3.1.2000 5350/99
Stykačovou soupravu SN4 Ostroj-Hansen & Reinders, OHR, Opava 7/2000 3.1.2000 5512/99
Změny na dálkové pásové dopravě TC 2/2 – Sokolovská uhelná a.s. TRANSPORTY n.p. Chrudim 8/2000 12.1.2000 4242/99
Změna Opatření ČBÚ č. 8/2000 ze dne 12.1.2000 – znění písmena i) bodu 3 druhá věta TRANSPORTY n.p. Chrudim 8a/2000 20.7.2000 2208/00
Brzdný vozík typu SF-BV-1 (č.v. SF-00-01) Ing. Bohuslav Straus, Čeladná 9/2000 12.1.2000 4504/99
Mechanizovanou výztuž typu Hems-cheidt G 256-7/19 (11/21) s rázovými ventily typu VOSS 1325, hydraulickými stojkami typu BSH/VOSS 1325 a hydraulickým impulsním ovládáním Hemscheidt/Saartech Herman Hemscheidt, Lünen, SRN a OKD Bastro, a.s, Ostrava-Radvanice, ČR 10/2000 18.1.2000 3981/99
Kolové rýpadlo – nakladač JCB typu JCB 4CX SM JCB Excavators, Staffordshire, Anglie 11/2000 31.1.2000 4850/99
Štítová mechanizovaná výztuž typu MEOS 26/56 s hydraulickým individuálním impulzním ovládáním typu Ostroj a rázovými ventily typu VR 7100, (č.v. 64 056-00-001) Ostroj Opava, a.s. 12/2000 25.1.2000 3625/99
Hydraulický brzdný vozík typu BV-1 Ferrum, a.s. 13/2000 31.1.2000 1089/99
Změna na pásovém dopravníku typu TP 630A-DPOF 1000 Ostroj Opava, a.s. 14/2000 26.1.2000 4436/99
Změna na pásovém dopravníku typu TP 630A-DPOF 1000/1 Ostroj Opava, a.s. 15/2000 4.2.2000 370/2000
TATRA T 815 – 260R25 28 255 6x6.2 se speciální nástavbou – manipulátorem Meyco Robojet typ 041 EH TATRA, a.s. Kopřivnice MEYCO Equipment, Švýcarsko 16/2000 14.2.2000 4688/99
Kompaktní spínací stanice KT 1002 BEFRA-ELECTRONIC s.r.o. K prádlu 529, Horní Suchá 17/2000 8.3.2000 231/00
Měřič plynů typu microPac Drager, s.r.o., Pod sychrovem I/64, Praha 10 18/2000 13.3.2000 765/00
Infračervený detektor hořlavých plynů typ CIRRUS Crowncon, Abingdon, Velká Británie 19/2000 31.3.2000 1123/00
Těžní hydraulický vrátek typu VTH-30 P2 Ferrum, a.s., Frýdlant nad Ostravicí 20/2000 11.5.2000 1122/00
Přenosový systém PRES TEMAR spol. s r.o. Ostrava 21/2000 21.4.2000 1148/00
Hlasová komunikace v těžní kleci typu HKZ1 ZAM-SERVIS spol. s r.o. Hať 22/2000 21.4.2000 1232/00
Vrtací a svorníková soupravy ABS-P Gopher 250/30LP, 350/3LP, 410/30LP BWZ Berg-und Industrietechnik GmbH Anker-systeme, Am Kruppwald Bottrop, SRN 23/2000 25.4.2000 1449/00
Mobilní stroj na stříkání betonu typu AL-500 SIKA Equipment AG, divize Aliva, Widen, Švýcarsko 24/2000 15.5.2000 1200/00
Důlní bezkolejový stroj – pásové hydraulické rýpadlo CATERPILLAR typu CAT 325 B CATERPILLAR Inc. Peoria, Illinois, Spojené státy americké 25/2000 15.5.2000 1297/00
Snímač tlakové diference typ CTD-5c ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 26/2000 26.5.2000 1706/00
Nitrocelulózový prach VTCH SK 3 z delaborace SK Pardubice, s.r.o. 27/2000 14.7.2000 2368/00/288
Nitrocelulózový sedmiděrový prach SK 2 z delaborace SK Pardubice, s.r.o. 28/2000 13.7.2000 2369/00/287
Černý prach T 1/2 SK 4 z delaborace SK Pardubice, s.r.o. 29/2000 13.7.2000 2370/00/289
Nitroglycerinový prach SK 1 z delaborace SK Pardubice, s.r.o. 30/2000 13.7.2000 2371/00/286
Zdroj typu SEFAR - Z ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 31/2000 18.7.2000 1707/00
Nevýbušná skříň elektroniky typ SEFAR-Z/P1 ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 32/2000 12.6.2000 1612/00
Ovládací skříně typová řada OS-ia” ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 33/2000 13.6.2000 1613/00
Nevýbušný tlačítkový ovladač se signalizací typ X2A02/7 ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 34/2000 13.6.2000 1708/00
Systém telefonního spojení pro těžké průmyslové provozy typ TSP” ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 35/2000 13.6.2000 1857/00
Změny na vybraném důlním zařízení, která spočívá v tom, že pásový dopravník typu TP 1201/1 bude doplněný stavebnicovým napínacím zařízením pásových dopravníků typu STANAP 1000/1200 FERRUM, a.s., Frýdlant nad Ostravicí a fy FITE, a.s. Ostrava 36/2000 19.7.2000 1958/00
Změny na mechanizované výztuži typu FAZOS 17/37/Oz1 FAZOS, s.a., Polsko 37/2000 19.7.2000 2248/00
Změny na mechanizované výztuži typu FAZOS 15/31-OzM1 FAZOS, s.a., Polsko 38/2000 25.7.2000 2249/00
Přenosný analyzátor plynů typ TX 6522 a typ TX 6523 Trolex Ltd., Stockport, Ukrajina 39/2000 26.7.2000 1956/00
Osobní anemometr KESTREL 3000 Nielsen-Kellerman Co., Chester, USA 40/2000 26.7.2000 1957/00
Metanoměr přenosný typ SIGNAL-3 Krasnyj Metalist, Konotor, Ukrajina 41/2000 26.7.2000 2355/00
Linkový zesilovač typu SEFAR LZ ZAM-SERVIS, Hať 42/2000 26.7.2000 2356/00
Ventilátor přetlakový axiální vzduchoelektrický typ VPAK 315 OSTAZ-Milan Rákoczy, Havířov 43/2000 26.7.2000 2489/00
Ventilátor přetlakový axiální vzduchoelektrický typ VPAK 630 OSTAZ-Milan Rákoczy, Havířov 44/2000 26.7.2000 2505/00
Těžební zařízení plovoucího stroje ”drapákový bagr typu DB-4L-II” UNEX a.s., Uničov 45/2000 27.7.2000 2168/00
Přídavné rozrušovací zařízení k sacím bagrům typu ENVI ENVI, s.r.o., Třeboň 46/2000 27.7.2000 2252/00
Těžební zařízení plovoucího drapákového bagru typu KG-2,5 Loděnice vojenského námořnictví, Gdyně, Polská republika 47/2000 31.7. 2000 2506/00
Změny na mechanizované výztuži typu MEOS 14/32 Ostroj Opava, a.s. 48/2000 8.7.2000 2180/00
Sypká povrchové trhaviny PERMON DAP P Detex, spol. s r.o., Žerotínova 37, Praha 3 49/2000 17.8.2000 1742/00/293
Povrchová plastické trhaviny emulsního typu EMSIT 20 Detex, spol. s r.o., Žerotínova 37, Praha 3 50/2000 17.8.2000 1743/00/292
Mísící a nabíjecí vůz VOLVO pro výrobu trhavin na místě použití Aliachem, a.s., o.z. Synthesia Pardubice-Semtín 51/2000 17.8.2000 1753/00/299
Určení zkušebny ke zkoušení a přezkušování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice 52/2000 16.8.2000 1764/00
Elektrické rozbušky MINIDET 3 Austin Detonator, spol. s r.o., Jasenice 712, Vsetín 53/2000 17.8.2000 2277/00/291
Pyrotechnický výrobek IV.třídy nebezpečnosti Kompaktní ohňostroj 35,66,160,200 ran (sortiment BP) TARRA pyrotechnik, spol. s r.o., Noveská 5, Ostrava-Mariánské Hory 54/2000 17.8.2000 2724/00/290
Neelektrické rozbušky, druh INDETSHOCK, typ 200 Austin Detonator, spol. s r.o., Jasenice 712, Vsetín 55/2000 18.8.2000 2755/00/294
Neelektrické rozbušky, druh INDETSHOCK, typ 500 Austin Detonator, spol. s r.o., Jasenice 712, Vsetín 56/2000 18.8.2000 2756/00/295
Elektrické rozbušky termostabilní, typ A-2B Austin Detonator, spol. s r.o., Jasenice 712, Vsetín 57/2000 18.8.2000 2757/00/296
Elektrické rozbušky termostabilní, typ A-96 Austin Detonator, spol. s r.o., Jasenice 712, Vsetín 58/2000 18.8.2000 2758/00/297
Elektrických milisekundových rozbušek METRO-S Austin Detonator, spol. s r.o., Jasenice 712, Vsetín 59/2000 18.8.2000 2759/00/298
Elektrické zařízení softstartu EZSO 2 Ostroj-Hansen + Reinders, OHR, spol. s r.o., Opava 60/2000 30.8.2000 2581/00
Souprava stykačová typ SN 1 Ostroj-Hansen + Reinders, OHR, spol. s r.o., Opava 61/2000 30.8.2000 2582/00
Důlní přilbové svítidlo typu 16623S Elektrosvit Ostrava, s.r.o., Ostrava 62/2000 8.9.2000 2911/00
Sypká důlní skalní trhavina EXPLO DAP-1 Explo Most, s.r.o., Důl ČSA Most – Komořany 63/2000 11.9.2000 2962/00/300
Dobývací kombajn typu KGE 8OO RW/2BP/00-5,3 Famur S.A.,Ul. Armii Krajovej 51, Katowice, Polsko 64/2000 18.9.2000 3036/00
Změny na mechanizované výztuži typu FAZOS -17/37-POz FAZOS KARIMPEX s.a., Polsko 65/2000 8.9.2000 2727/00
Snímač tlaku typu TX6141a TX6143 TROLEX Limited, Newby Road, Hazel Grove, Stockport, Velká Británie 66/2000 3.10.2000 3094/00
Vrtací vůz typu MINBO 14-C-263 Bohler, Rakousko 67/2000 18.9.2000 2991/00
Upravený dobývací kombajn typu KSW – 475/2 BPH s bezřetězovým pojezdem typu Eicotrack ZZNPW, s.a., Zabrze, Polsko 68/2000 9.10.2000 2992/00
Raketový motor VRM-1 pro záchranné systémy GRS GALAXY Ing. Milan Bábovka tř. 1.máje 24a, Liberec 69/2000 22.10.2000 022/00/301
Autoregulační vyhřívací vodič typu PSX-.-2BC; -BC OJ; -BC FOJ; -MC-BC; -MC-BCOJ; -MC-BC FOJ THERMON Deutschland GmbH, Burbach, SRN 70/2000 6.11.2000 3385/00
Kabel vyhřívací autoregulační typ RSX THERMON EUROPE B.V., Pijnacker, Holandsko 71/2000 6.11.2000 3386/00
Nevýbušná svorkovnicová skříň typu X.X0, X.X1 a X.X2 GENERI, s.r.o., Šumperk 72/2000 6.11.2000 3387/00
Nevýbušná svorkovnicová skříň typu X.X1/d GENERI, s.r.o., Šumperk 73/2000 6.11.2000 3453/00
Ukončovací soupravy pro vyhřívací vodiče typu ET-..B THERMON Deutschland GmbH, Burbach, SRN 74/2000 6.11.2000 3384/00
Sypké povrchové trhaviny DELEX 30 Aliachem a.s., o.z. Synthesia Explosia Pardubice-Semtín 75/2000 14.11.2000 3587/00/302
Optoelektrický převodník typu OEP 01/500 V ZAM-SERVIS, spol. s r.o., Lipová 64, 747 16 Hať 76/2000 20.11.2000 2607/00
Osobní detektor plynů GASMAN II Crowcon Detection Instruments Ltd., .. Anglie 77/2000 20.11.2000 3218/00/I
Kontejnerová odsávací stanice typ KOS 1 OKD, DPB Paskov, a.s. 78/2000 20.11.2000 3578/00
Vícekanálový osobní detektor plynů CUSTODIAN Crowcon Detection Instruments Ltd., .. Anglie 79/2000 20.11.2000 3218/00/II
Přenosný detektor plynů typu TRIPLE PLUS Crowcon Detection Instruments Ltd., .. Anglie 80/2000 20.11.2000 3218/00/III
Důlní komunikační a zabezpečovací systém typu SEFAR-AB1 ZAM-SERVIS, s. s r.o., Lipová 64, 747 16 Hať 81/2000 20.11.2000 2610/00
Určení zkušebny ke zkoušení a přezkušování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 12, Praha 3 82/2000 7.12.2000 3783/00
Kabelový snímač KS-2/.., KS-2A/.. TROLEX CZ, s.r.o., 716 07 Ostrava-Radvanice 83/2000 7.12.2000 3736/00
Kabelový snímač KS-1/.. TROLEX CZ, s.r.o., 716 07 Ostrava-Radvanice 84/2000 7.12.2000 3737/00
Hovorové a signalizační zařízení typu OHM 1 Ostroj-Hansen + Reinders, OHR, spol. s r.o., Opava 85/2000 19.12.2000 3693/00
Opatření ČBÚ za rok 1999
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Lokomotiva závěsná hydraulická typu LZH 50.D3.3 Ortas důlní, s.r.o. 1/1999 11.1.1999 4144/98
Kapesní anemometr KESTREL 1000, KESTREL 2000 Nielsen – Kellerman Co, USA 2/1999 15.1.1999 3770/98
Detektor plynů Mini Responder typu MCO* - *** -B Auergesellschaft, GmbH, SRN 3/1999 15.1.1999 3798/98
Pásový dopravník typu DP 1000 S SE-MI service, a.s. Ostrava 4/1999 15.1.1999 4571/98
Stykačová souprava SN 2 Ostroj-Hansen & Reinders, OHR, s.r.o. 5/1999 18.1.1999 4572/98
Hřeblový dopravník typu DH 830/Darkov/97 Ostroj Opava, a.s 6/1999 22.1.1999 2043/98
Hřeblový dopravník PF 4/1032 s hydraulickým zařízením pro napínání řetězu Deutsche Bergbau Technik GmbH, SRN 7/1999 20.1.9999 4207/98
Směrové nálože LIBRA, typ SN-18,5 a SN-63 Libra, a. s., Jevišovice 346 8/1999 8.2.1999 4624/271/98
Zesilovací a počinová náložka KIMIBOOST Explosive, s. r. o., Praha 1 9/1999 5.3.1999 1000/272/99
Počinová náložka KIMIPRIME Explosive, s. r. o., Praha 1 10/1999 5.3.1999 1001/273/99
Vážní systém PáV 1/01 Ex VVUÚ, a.s., divize 60, Ostrava-Radvanice 11/1999 22.3.1999 186/99
Kabelový snímač KS2 a KS2A VVUÚ, a.s., divize 60, Ostrava-Radvanice 12/1999 22.2.1999 187/99
Motorem ovládaný ventil MEV 1 VVUÚ, a. s., divize 60, Ostrava-Radvanice 13/1999 22.3.1999 188/99
Ultrazvukový snímač UČ 1000-36 VVUÚ, a. s., divize 60, Ostrava-Radvanice 14/1999 24.3.1999 420/99
Hřeblový dopravník DH 830S spolu s podporubovým zařízením PZF 08 Ostroj, a. s., Opava
FITE, a. s., Ostrava
15/1999 12.4.1999 421/99
Snímač rychlosti proudění typové řady TX 5920 TROLEX, Ltd, Newby Road, Hazel Grove, Stoskport, VB 16/1999 12.4.1999 669/99
Hřeblový dopravník Rybnik 255/C 295/842...1 Ryfama s. a., PR 17/1999 12.4.1999 717/99
Elektrické zařízení ovládání EZO 12 Ostroj-Hansen & Reinders, OHR, s.r.o., Opava 18/1999 12.4.1999 734/99
Transformátor MARK XIIA/PBE 1006 Befra-Elektronic, s.r.o., Horní Suchá 19/1999 12.4.1999 807/99
Souprava na opravu a spojování kabelů typ NOWOŠČ SAKOP, P.G.P.U. Bytom, PR 20/1999 12.4.1999 829/99
Stykačová souprava SN 0 Ostroj-Hansen & Reinders, OHR, s.r.o., Opava 21/1999 16.4.1999 803/99
Nevýbušná svorkovnice pro motor DM 180/22 kW OKD, Bastro, a. s., Ostrava-Radvanice 22/1999 16.4.1999 805/99
Merkaptanové relé nevýbušné MR-03/B OKD, Bastro, a. s., Ostrava-Radvanice 23/1999 16.4.1999 806/99
Transformátorová souprava TN 0 Ostroj-Hansen & Reinders, OHR, s.r.o., Opava 24/1999 24.4.1999 931/99
Obal příložné nálože z PVC-P (OPN-1W)-druh 973 WESECO CZ, s.r.o., Nahošovice 8 25/1999 19.4.1999 1254/274/99
Ucpávka z PVC-P (SMU-02W)-druh 973 WESECO CZ, s.r.o., Nahošovice 8 26/1999 19.4.1999 1255/275/99
Záchranářské pojítko typ AZD-120 ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 27/1999 30.4.1999 986/99
Snímač metanu typu TX 3261 Mk III TROLEX CZ, s.r.o., Ostrava-Radvanice 28/1999 30.4.1999 1176/99
Stacionární anemometr typ AS-2c EMAG Katowice, PR 29/1999 30.4.1999 1231/99
Vysokozdvižný teleskopický vozík MANITOU typu 1540 MANITOU-ANCENIS CEDEX Francie 30/1999 4.5.1999 3595/98
Pásový lopatový nakladač Liebherr typu LR 641 Tunnel Liebherr-Werk, Rakousko 31/1999 20.5.1999 885/99
Pásové rýpadlo Liebherr typu R 932 Litronic Tunnel Liebherr-France s.a., Francie 32/1999 20.5.1999 886/99
Důlní dobývací kombajn typu KSW-475/2BPH s bezřetězovým pojezdem typu Eicotrack ZZNPW, s.a., Zabrze, Polsko 33/1999 25.5.1999 1356/99
Brzdný vozík typu Bts (č.v. 10-00-001a) LMR, Frýdlant nad Ostravicí 34/1999 20.5.1999 1929/99
Kolový kloubový dempr VOLVO typ BM A25C Volvo Construkcion Equpment, Švédsko 35/1999 20.5.1999 3596/98
Potenciometr typu CODE – 1/ZAM ZAM-SERVIS, s.r.o. 36/1999 20.5.1999 804/99
Jističová souprava JN 0 Ostroj – Hansen Reinders, OHR, s.r.o. 37/1999 29.5.1999 802/99
Těžební zařízení plovoucího stroje – drapákový bagr typu DB 2,5 Slovenské loděnice v Komárně 38/1999 1.6.1999 1437/99
Mechanizovaná výztuž typu MEOS 22/46-522 s hydraulickým impulzním ovládáním Ostroj/Saartech a hydraulickými stojkami vybavenými rázovými ventily VOSS 2600 Ostroj Opava, a.s. 39/1999 1.6.1999 1845/99
Koncové sekce mechanizovaná výztuž typu MEOS 22/46-522-K s hydraulickým impulzním ovládáním Ostroj/Saartech a hydraulickými stojkami vybavenými rázovými ventily VOSS 2600 Ostroj Opava, a.s. 40/1999 1.6.1999 1846/99
Pásový dopravník typu TP 1201/1 se stíracím přesypem pásu šíře 1200 – typ SP 1200 a teleskopickým výlož-níkem s hydraulickým ovládáním typu TVH 1200 FERRUM, a.s.
FITE, a.s.
41/1999 1.6.1999 1667/99
Mísící a nabíjecí vůz ŠKODA I pro výrobu trhaviny EMSIT 20 na místě použití AliaChem, a.s., o.z., Synthesia, Pardubice 42/1999 17.6.1999 879/276/99
Mísící a nabíjecí vůz ŠKODA II pro výrobu trhaviny EMSIT 20 na místě použití AliaChem, a.s., o.z., Synthesia, Pardubice 43/1999 17.6.1999 1808/277/99
Ponorné kalové čerpadlo typ 100 ANZE sériového výrobního čísla APV 4613 R. GOODWIN INTERNATIONAL LTD., STOKE ON TRENT, Anglie 44/1999 18.6.1999 1844/99
Automatika čerpání vody JBČ 04 VVUÚ, a.s., Divize 60, Ostrava-Radvanice 45/1999 18.6.1999 1927/99
Tlačítkový ovládač X3 A20/Z ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 46/1999 18.6.1999 1928/99
Ultrazvukové snímače XCT-8, XCR-12, XPS-10, XPS-15, XPS-30, XPS-40, XLT-60, XLS-30 XLS-60 MILLTRONICS, Canada
(VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice)
47/1999 18.6.1999 2086/99
Svorkovnicová skříň v zajištěném provedení typu X06X2 GENERI, s.r.o., Šumperk 48/1999 18.6.1999 2237/99
Pásový dopravník typ DP 1200/1 Ostroj, a.s., Opava 49/1999 16.6.1999 2025/99
Zářivkové svítidlo typ 500231....; 500431....; 500631.... Industrie Techniche Verlichting B.V., Emmen, NL
(GENERI, s.r.o., Šumperk)
50/1999 21.6.1999 2544/99
Vývodkový převodník SN1/24V ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 51/1999 24.6.1999 2254/99
Svorkovnicová skříň tap X1D3F1/Z ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 52/1999 23.6.1999 2255/99
Nevýbušná svorkovnicová skříň typ X05X2 GENERI, s.r.o., Šumperk 53/1999 23.6.1999 2256/99
Zářivkové svítidlo série 300, typ 351; 352; 353; 341; 342; 343; 321; 322; 323; GENERI, s.r.o., Šumperk 54/1999 22.6.1999 2511/99
O změně motorové části lokomotivy závěsné hydraulické typ IMM 50.D1 označené jako IMM 50.D1-80 TD IMM, s.r.o., Příbram 55/1999 28.6.1999 2580/99
Zápalka ZST 6 SB, a.s., Vlašim 56/1999 2.7.1999 2060/99/280
Mechanická roznětnice MR-1 AERON, a.s., Brno 57/1999 2.7.1999 2310/99/279
Průmyslová povrchová trhavina DAP-VTP 1 vyráběná mísícím a nabíjecím vozem typu MNV-14 na místě použití SD-VTP, a.s., Bílina 58/1999 1.7.1999 2853/99/278
Nevýbušný vypínač typu X1 AV/Z ZAM-Servis, s.r.o., Hať 59/1999 28.6.1999 2257/99
Mísící a nabíjecí vůz TATRA 815 pro výrobu trhavin na místě použití AliaChem, o.z. Synthesia, Pardubice-Semtín 60/1999 20.7.1999 878/99/281
Mechanizovaná výztuž FAZOS-15/31-OzM 1 s individuálním hydraulickým impulsním páčkovým ovládáním typu Multimac a rázovými ventily typu VOSS DBV 1325 a VOSS DBV 400 FAZOS, s.a., Polsko 61/1999 29.7.1999 3006/99
Změna na mechanizované výztuži FAZOS-15/31-OzM 1 s individuálním hydraulickým impulsním páčkovým ovládáním typu Multimac a rázovými ventily typu VOSS DBV 1325 a VOSS DBV 400 – doplnění stojek o nástavce FAZOS, s.a., Polsko 62/1999 30.7.1999 3007/99
Tlačítkový ovládač X2AO4/Z ZAM-Servis, s.r.o., Hať 63/1999 31.8.1999 2258/99
Pásový dopravník typu DP1201 Ostroj, a.s., Opava 64/1999 11.8.1999 2413/99
Pásový dopravník typu DP1203 Ostroj, a.s., Opava 65/1999 11.8.1999 2414/99
Pásový dopravník typu DP1202/LAZY/97 Ostroj, a.s., Opava 66/1999 11.8.1999 2415/99
Změna na mechanizované výztuže typu FAZOS 17/37 – namontování nástavce na základový rám OKD, BASTRO, a.s. 67/1999 11.8.1999 2416/99
Širokoúhlý světlomet typu CHALMIT 854 Simplex Chalmit Lighting, Ltd. (dovozce GENERI, s.r.o.) 68/1999 31.8.1999 2650/99
Důlní závěsná lokomotiva typu LZH50.D3e Ferrit, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí 69/1999 12.8.1999 2866/99
Transformátor typu IT3Sc 400/6/1 AEG MEFTA, z.o.o., Mikolow, Polsko 70/1999 31.8.1999 2878/99
Nevýbušné svítidlo typu 200 série MKIII Simplex Chalmit Lighting, Ltd. (dovozce GENERI, s.r.o.) 71/1999 31.8.1999 2939/99
Hřeblový dopravník typu PF 4/832/DH OKD, BASTRO, a.s. 72/1999 31.8.1999 3218/99
Pluhovací zařízení typu PL 730 s elektrickým vybavením Ostroj, a.s., Opava 73/1999 31.8.1999 3277/99
Plastická protiplynová důlně bezpečná trhavina I.kategorie SEMTINIT 50 AliaChem, a.s., o.z., Synthesia, Pardubice 74/1999 20.9.1999 1653/99/283
Plastická důlní skalní trhavina PERUNIT 28 AliaChem, a.s., o.z., Synthesia, Pardubice 75/1999 17.9.1999 2677/99/282
Osobní monitor oxidu uhličitého typu AIRWATCH PM 1500 Environmental Instruments Queensway, Anglie 76/1999 3.9.1999 2880/99
Ventilátor lutnový elektrický typ WLE-803B Kazaten, Polsko 77/1999 20.9.1999 3217/99
Vibromotor VM 66 WEBAC, s.r.o., Příbram 78/1999 20.9.1999 3219/99
Ventilátor přetlakový axiální se vzduchovým pohonem typ VPAV 315 OSTAZ – Milan Rákoczy, Havířov 79/1999 20.9.1999 3220/99
Snímač toxických plynů typ TX 6371 TROLEX Ltd., Anglie 80/1999 20.9.1999 3276/99
Jiskrově bezpečný převodník typ JBP – CTD ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 81/1999 20.9.1999 3355/99
Převodník tlaku pro měření vodní hladiny LMP 308i Ex BD Sensors, s.r.o. Uherské Hradiště 82/1999 11.10.1999 3758/99
Důlní merkaptanová signalizace DMS-32 ZAM-SERVIS, s.r.o., Hať 83/1999 6.10.1999 3759/99
Jiskrově bezpečný oddělovací člen ZS-03 JSP, s.r.o. Nová Paka 84/1999 11.10.1999 3797/99
Elektromagnetický ventil EVPI 4230.82 OSTAZ, Milan Rákoczy, Havířov-Životice 85/1999 25.10.1999 3979/99
Důlní koncentrátor dat HD1/200 TRANSMITTON LIMITED, Ashby-de-la-Zouch, Velká Británie 86/1999 25.10.1999 3980/99
Elektrické milisekundové rozbušky DEM-SICCA-S (25/50) Austin Detonátor, Vsetín 87/1999 1.11.1999 4456/99/285
Elektrické milisekundové rozbušky DEM-S (25/50) Austin Detonátor, Vsetín 88/1999 29.10.1999 4457/99/284
Kloubový kolový lopatový nakladač VOLVO typ BM L 120 C VOLVO Construkcion Equipment, Švédsko 89/1999 17.11.1999 3508/99
Nákladní automobil terénní TATRA typ T 815 – 260 S 24 33 255 6 x 6.2 EURO II sklápěč jednostranný TATRA, a.s. Kopřivnice 90/1999 17.11.1999 3829/99
Nákladní automobil TATRA T 815 – 260R25 28 255 6x6.2, automíchače řady AM6 a AM7 TATRA, a.s. Kopřivnice se speciální nástavbou výrobce SCHWING Stetter, s.r.o. Ostrava 91/1999 18.11.1999 4082/1999
Diesel-elektrohydraulický vrtací vůz Rocket Boomer typ L2C na kolovém podvozku Atlas-Copko, Švédsko 92/1999 17.11.1999 4121/99
Změna na pásovém dopravníku typu TP 630A (nové značení TP 630A/1) Ostroj Opava, a.s. 93/1999 12.11.1999 4345/99
Ventilátor přetlakový axiální se vzduchovým pohonem typ VPAV 630 OSTAZ - Milan Rákoczy, Havířov 94/1999 24.11.1999 4150/99
Detektor toxických plynů nebo kyslíku, typ TX2000/OX OLDHAM CZ, Praha 95/1999 6.12.1999 4148/99
Odbočná krabice EZKO 1000/400 Ostroj - Hansen & Reinders, OHR, s r.o., Opava 96/1999 9.12.1999 4648/99
Důlní dobývací kombajn typu 2GŠ68B-RE Gorlovský mašinostrojitělnyj závod, Gorlovka, Ukrajina 97/1999 8.12.1999 4755/99
Změna na zakladači ZP 6600/17 VÍTKOVICE PRODECO, a.s. 98/1999 21.12.1999 4202/99
Změna na velkostroji KU 800/16 VÍTKOVICE PRODECO, a.s. 99/1999 20.12.1999 4243/99
Odbočná krabice EZKO 1 Ostroj - Hansen & Reinders, OHR, s r.o., Opava 100/1999 31.12.1999 4849/99
Opatření ČBÚ za rok 1998
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX 1 H Synthesia, Pardubice - Semtín 1/1998 7.1.1998 4599/251/97
Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX 10 Synthesia, Pardubice - Semtín 2/1998 7.1.1998 4600/252/97
Důlní komunikační a zabezpečovací systém SEFER-AB ZAM - SERVIS, s.r.o. 3/1998 8.1.1998 4695/97/Hlá
Lokomotiva závěsná hydraulická typu LZH 50.D-3 (č.v.457-2000-0000-0) ORTAS - důlní s.r.o. 4/1998 5.1.1998 4692/97
Kolesové rýpadlo typu K 650.3 UNEX a.s. 5/1998 9.1.1998 4656/97
Bleskovice STARTLINE 12 Synthesia, Pardubice - Semtín 6/1998 9.1.1998 68/253/98
Sypká důlní skalní trhavina PERMONEX V 19 Synthesia, Pardubice - Semtín 7/1998 11.3.1998 737/255/98
Sypká povrchová trhavina PERMON 10 Synthesia, Pardubice - Semtín 8/1998 11.3.1998 738/254/98
Určení zkušebny ke zkoušení a přezkušování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek týká se státní zkušebny č.202, Česká zkušebna zbraní a střeliva, Jilmová č.12, Praha 3 9/1998 6.4.1998 732/532/98
Elektrická rozbuška SEISMIC-S INDET, Zbrojovka Vsetín 10/1998 9.4.1998 261/256/98
Neelektrické rozbušky druh INDETSCHOCK, typ SURFACE INDET, Zbrojovka Vsetín 11/1998 9.4.1998 1121/257/98
Změna v Opatření ČBÚ č.7/1994 týkající se samosvorné měkké ucpávky typ SMU-02 K 12/1998 20.4.1998 1351/258/98
Změna v Opatření ČBÚ č.37/1995 týkající se obalu příložné nálože OPN-1 13/1998 20.4.1998 1351/259/98
Sypká povrchová trhavina EXPLOSIT 1 EXPLOSIVE, s.r.o. 14/1998 24.4.1998 1483/260/98
Sypká povrchová trhavina EXPLOSIT 2 EXPLOSIVE, s.r.o. 15/1998 24.4.1998 1484/261/98
Hřeblový dopravník porubový šíře 700-1000 mm s přídavným zařízením RU-02-P2 č.v. 3061 0000 A Fite a.s. Ostrava 16/1998 5.5.1998 1615/98
Určení zkušebny ke zkoušení a přezkušování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek týká se státní zkušebny č.214 VVUÚ Ostrava - Radvanice 17/1998 5.5.1998 1218/532.3/98
Sypká důlní skalní trhavina PERMON DAP M Synthesia, Pardubice - Semtín 18/1998 22.5.1998 1581/265/98
Dvoužílový vodič NCY-PK 2 OKD, a.s. 19/1998 1.6.1998 1043/264/98
Jednožílový vodič NCY-PK 1 OKD, a.s. 20/1998 1.6.1998 1044/263/98
Souprava pásek typu PIN-1/6 a PGV-1 OKD, a.s. 21/1998 1.6.1998 1797/262/98
Mísící a nabíjecí vůz MNV-14/M pro výrobu trhavin DAP na místě použití SD-VTP a.s., Bílina 22/1998 22.6.1998 1929/266/98
Sypká povrchová trhavina PERMON DAP P EXPANSIVE, s.r.o., Most 23/1998 21.7.1998 2644/268/98
Povrchová plastická trhavina emulzního typu EMSIT 20 EXPANSIVE, s.r.o., Most 24/1998 21.7.1998 2645/267/98
Osobní analyzátor hořlavých plynů Ex-Meter II TROLEX CZ, s.r.o. 25/1998 21.7.1998 403/98/II
Osobní analyzátor hořlavých plynů Ex-Ox-Meter II TROLEX CZ, s.r.o. 26/1998 21.7.1998 403/98/III
Osobní analyzátor hořlavých plynů typu TX 6521 TROLEX CZ, s.r.o. 27/1998 21.7.1998 403/98/IV
Nitrocelulózové prachy DETEX z delaborace DETEX, s.r.o. 28/1998 4.9.1998 3040/269/98
Nitroglycerinové prachy DETEX z delaborace DETEX, s.r.o. 29/1998 4.9.1998 3041/270/98
Přepočítávač průtoku plynu SUPERFLO II Sovtexautomation, Ruská f.
SAGAT, s.r.o., Hodonín
30/1998 24.9.1998 2122/II/1998
Prac. provádějící odborné posudky a zkoušky pro důlní stroje dobývací a stroje razící dle § 2 odst. 1 písm. a) vyhl. č.5/1998 Sb. VVUÚ, a.s., Člen geofyzika Group, Hornictví, stavebnictví, geotechnika, zkušebnictví 31/1998 20.10.1998 3453/98
Elektromagnetický ventil typ EV 5N/10 a typ 5N/2,5 ZAM-SERVIS, s.r.o. 32/1998 1.12.1998 3607/98
Kompaktní spínací stanice typu PBE 1006 na napětí 1000 V nebo typu PBE 1003 na napětí 1000 V spolu s transformátorem typu TEK 926, 1000 kVA, 6/1 kV Befra – Electronic, s.r.o. 33/1998 1.12.1998 3554/98
Nevýbušná skříň typu DMS-D ZAM-SERVIS, s.r.o. 36/1998 11.12.1998 3706/98
Všesměrové čidlo typu VSP-3B ZAM-SERVIS, s.r.o. 37/1998 11.12.1998 3631/98
Elektrická zařízení mobilní kompresorové jednotky PTO XAH 4 Atlas Copco Kompresory, s.r.o. Praha 38/1998 11.12.1998 3632/98
Důlní telefonní spínač zvonění typu DTSZ ZAM-SERVIS, s.r.o. 39/1998 21.12.1998 3799/98
Ponorné kalové čerpadlo typ PSZ-65 KSK Sp. z o.o., Polsko 40/1998 21.12.1998 3801/98
Vícenásobná průchodka typu P81 až P89 ZAM-SERVIS, s.r.o. 41/1998 21.12.1998 3800/98
Kabelový snímač KS1 VVUÚ, a.s. Ostrava 42/1998 21.12.1998 3803/98
Koncentrátor dat MINEWATCH 3 Davis Derby Ltd., Anglie 43/1998 21.12.1998 3804/98
Reléová skříň typ N1A/1 ZAM-SERVIS, s.r.o. 44/1998 11.1.1999 4373/98
Svítidlo kombajnové SVK 1 Ostroj – Hansen Reinders 45/1998 11.1.1999 4374/98
Opatření ČBÚ za rok 1997
VýrobekVýrobce / DistributorČísloDatumČj. ČBÚ
Bleskovice Np 10 Sellier & Bellot Vlašim 1/1997 17.12.1996 4767/229/96
Bleskovice Np 14 Sellier & Bellot Vlašim 2/1997 18.12.1996 4768/231/96
Bleskovice Np 24 Sellier & Bellot Vlašim 3/1997 18.12.1996 4769/230/96
Zážehová rozbuška č.8 Al typ II Sellier & Bellot Vlašim 4/1997 17.12.1996 4770/228/96
Sypká povrchová trhavina DAP - 3 GELAMONT, s.r.o., Most 5/1997 9.1.1997 4982/232/96
Přenosný práškový hasící přístroj typ 6 P KT 06.08 (platí pro výrobu do 31.12.97) KOVOSLUŽBA Hasící přístroje, s.p. Praha 6/1997 13.1.1997 4491515/96
Přenosný práškový hasící přístroj typ CO2 5 KT 05.05 KOVOSLUŽBA Hasící přístroje, s.p. Praha 7/1997 13.1.1997 4916/96
Pásový dopravník BP 800/11 IBS GmbH, SRN 8/1997 3.12.1996 4501/96/Fe/Pá
Dobývací kombajn KGS 560 S/2 BP/00 s bezřetězovým pojezdem Eicotrack FAMUR s.a. Katowice, Polsko 9/1997 16.12.1996 4699/96/Fe/Pá
Skříň X103DN 10 BM, skříň X103DN 10CM, nevýbušnou litinovou ovládací skříň X201MS, nevýbušný litinový teplotní snímač X202BT, nevýbušnou polyestero-vou svorkovnicovou skříň typu X.X1 a nevýbušnou polyesterovou ovládací skříň typu X.SA1 GENERI, s.r.o., Šumperk 10/1997 21.1.1997 4726/96/Fe/Hlá
Dopravník PF 4/1132 Westfalia-Becorit, SRN 11/1997 21.1.1997 4780/96/Fe/Pá
Dobývací kombajn MB 11 2V2P TOMÁŠ, s.r.o. Ratíškovice 12/1997 8.1.1997 4928/96/Fe/Pá
Přetlakový dýchací přístroj typ 3002 (vzduchový) K & V, s.r.o. 13/1997 23.1.1997 43/97
Nevýbušná svorková skříň s JB převodníkem typu X103/DN10BM GENERI, s.r.o., Šumperk 14/1997 8.1.1997 4715/96/Fe/Hlá
Bleskovice STARTLINE 4 Synthesia, Pardubice - Semtín 15/1997 24.1.1997 4855/233/96
Nevýbušná svorníková skříň typu 8118, skříň ovládačů typu 9030 R.STAHL, SRN LEGRAND
ATX, Francie
16/1997 2.1.1997 4576/96/Fe/Hlá
Monitorovací systém - 2.část: sledování polohy vodní hladiny v jamách ostravské dílčí pánve TROLEX CZ, s.r.o., Ostrava-Radvanice 17/1997 10.2.1997 71/97/Hlá
Kompaktní ohňostroj 100, 150, 300 ran sortiment KLS nebo N Pyro Moravia asc., Ostrava - Marianské Hory 18/1997 18.2.1997 593/234/97
Odborný znalec elektro Ing. Daniel JETLEBA 19/1997 17.2.1997 109/97/Pál/Gaj
Prac. provádějící odborné posudky a zkoušky pro důlní stroje dobývací VVUÚ Ostrava - Radvanice 20/1997 4.3.1997 4680/III/96
Přenosný detektor plynů Custodian, Trip-le plus, Gasman, Detective (Crowcon) CHROMSERVIS s.r.o., Praha 21/1997 4.2.1997 70/97/Fe/Hlá
Přenosný práškový hasící přístroj typ 6 P ETS Ostrava, a.s. 22/1997 13.3.1997 379/II/97
Elektrický mikový palník SO-Anti META Brno 23/1997 25.3.1997 1097/235/97
Kulová puma Lünig, ráže 100, 125, 150, 200, 250 mm FLASH Barrandov Special Effects 24/1997 8.4.1997 1166/237/97
Elektrická rozbuška MINIDET 2 INDET, Zbrojovka Vsetín 25/1997 8.4.1997 1398/236/97
Počinová náložka STERT 10 Synthesia, Pardubice - Semtín 26/1997 10.4.1997 1507/238/97
Počinová náložka SEMTEX 1 AP Synthesia, Pardubice - Semtín 27/1997 21.4.1997 1508/239/97
Plastická trhavina pro zvláštní použití SEMTEX 1A Synthesia, Pardubice - Semtín 28/1997 21.4.1997 1509/240/97
Počinová trhavinová nálož PTN 50, 100, 250, 360 a 500 Severočeské doly-VTP, a.s. 29/1997 26.5.1997 2063/241/97
Emulzní čerpatelná trhavina SLURRIT 50 Severočeské doly-VTP, a.s 30/1997 26.5.1997 2061/242/97
Emulzní čerpatelná trhavina SLURRIT 510 Severočeské doly-VTP, a.s 31/1997 28.5.1997 2062/243/97
Mísící a nabíjecí automobil MNA-E pro přípravu emulzních trhavin na místě spotřeby Severočeské doly-VTP, a.s 32/1997 29.5.1997 2064/244/97
Závěsná hydraulická lokomotiva IMM 50.D1 IMM Příbram, s.r.o. 33/1997 12.6.1997 2306/97
Důlní nevýbušný transformátor typu MARK XIIA DIOS (dodavatelsko-inženýrsko-obchodní sdružení Praha) 34/1997 17.6.1997 850/1997
Mechanizovaná výztuž typu DBT G 251-5/15 a úsekové dílčí hydraulické kotvení pro pluhovací zařízení DBT, Wuppertal, SRN 35/1997 23.7.1997 2819/97
Kabelové rychlospojky typu PC ..1000-.., na napětí 1000V SAIT Mining, Francie 36/1997 17.7.1997 1646/97/Hlá
Osobní detektor toxických plynů a kyslíku Pac III Dräger, s.r.o. 37/1997 17.7.1997 1940/97/Hlá
Přenosný detektor toxických plynů, výbušných plynů a kyslíku Multiwarn II Dräger, s.r.o. 38/1997 17.7.1997 1941/97/Hlá
Hlídač izolačního stavu typu HIS xx.yyy MEP Postřelmov, a.s. 39/1997 23.7.1997 2386/97/Hlá
Osobní přenosný analyzátor - multidetektor plynů MX 2000 OLDHAM FRANCE, s.a., Francie 40/1997 23.7.1997 2307/97/Hlá
Elektrické zařízení ovládání typu EZO 11-P1, P2, P3 Ostroj-Hansen & Reinders, OHR, s.r.o. 41/1997 24.7.1997 2540/97/Hlá
Dobývací kombajn KGS 560 S/2 BP/01 s bezřetězovým pojezdem Eicotrack FAMUR s.a. Katowice, Polsko 42/1997 12.8.1997 3030/97
Hřeblový dopravník typu DH 502/KO Důlkon, s.r.o., Karviná 43/1997 10.9.1997 3463/97
Hřeblový dopravník typu DH 601S/KO Důlkon, s.r.o., Karviná 44/1997 10.9.1997 3464/97
Slučovače signálu MPIO ZAM P/xxx ZAM-SERVIS, s.r.o. Hať 45/1997 8.10.1997 3442/97/Hlá
Osobní analyzátor ACO2 TROLEX CZ, s.r.o., Ostrava-Radvanice 46/1997 10.10.1997 3545/97/Hlá
Mikropočítačový přenosový systém typu TM 200/A TROLEX CZ, s.r.o., Ostrava-Radvanice 47/1997 10.10.1997 3546/97/Hlá
Kompaktní stykačová stanice typu KE 10004 SAIT Mining, Francie 48/1997 17.10.1997 3602/97/Hlá
Důlní osobní svítidlo typu 16 623 G upravené pro evidenci pracovníků v dole Elektrosvit, s.r.o., Karlovy Vary 49/1997 10.10.1997 3633/97/Hlá
Vyvíječ barvy VYB-1 (znehodnocovač obsahu poštovní tašky) Společnost TEST, s.r.o., Nový jičín 50/1997 11.9.1997 3204/246/97
Elektrický perforátor EP-1 (znehodnocovač obsahu peněžní tašky) Společnost TEST, s.r.o., Nový jičín 51/1997 11.9.1997 3508/245/97
Počinová náložka PRIMEX DETEX Synthesia, Pardubice - Semtín 52/1997 31.10.1997 3680/247/97
Přenosný práškový hasící přístroj typ P 6L/ETS ETS Ostrava, a.s. 53/1997 7.10.1997 3258/59.2/97
Sypká povrchová trhavina PERMON DAP P Synthesia, Pardubice - Semtín 55/1997 27.11.1997 4326/248/97
Razící kombajn typu T1.30, v.č.810 Howden Paurat, SRN 56/1997 5.12.1997 4545/97
Obal z PVC-P (OPN-F) druh 51 Fatra Napajedla 57/1997 16.12.1997 4660/249/97
Ucpávky z PVC-P (SMU-F) druh 50 Fatra Napajedla 58/1997 17.12.1997 4660/II/250/97


pondělí, 03 prosinec 2012 16:42
Zveřejněno v Registry
Napsal(a)
Číst dál...
 • Výbušniny lze od 20. dubna 2016 uvádět na trh a výrobcem používat pro vlastní potřebu při trhacích pracích jen splňují-li technické požadavky podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny. Tj. za podmínky, že pro její typ byl vydán certifikát EU přezkoušení typu a proběhlo u ní navazující posouzení shody, a výbušnina je řádně značena (mj. označením CE) a doprovázena průvodními dokumenty.
 • Distributor je povinen před dodáním výbušniny na trh zkontrolovat, zda jsou splněny podmínky podle § 9 zákona č. 90/2016 Sb. a § 9 nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
 • Výrobce, dovozce a distributor v případě, že se i jen domnívá, že výbušnina, kterou dodal na trh, nesplňuje stanovené technické požadavky, je povinen uvést takovou výbušninu do souladu s příslušnými technickými požadavky, je-li to schůdné. Pokud to schůdné není, je povinen stáhnout výbušninu z trhu nebo z oběhu a bezodkladně o tom informovat zejména Český báňský úřad.
 • ES certifikáty o přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 358/2001 Sb. vydané přede dnem 20. dubna 2016 jsou nadále platné jako certifikáty EU přezkoušení typu. Přehled ES certifikátů o přezkoušení typu a nově certifikátů EU přezkoušení typu vydané oznámeným subjektem č. 1019 – VVUÚ, a.s., je dostupný na webové stránce www.vvuu.cz/nabizime/certifikace-vyrobku/vydane-dokumenty/. Odkazy na přehledy typových certifikátů vydaných zahraničními oznámenými subjekty jsou uvedeny např. na webové stránce http://www.vvuu.cz/nabizime/certifikace-vyrobku/dulezite-odkazy/.
 • Český báňský úřad podle § 28a odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, v platném znění, povolil k prvnímu použití v rizikovém prostředí výbušniny, které jsou uvedeny v následující tabulce.
 • Výbušniny pro rizikové prostředí
  pondělí, 03 prosinec 2012 10:22
  Zveřejněno v Registry
  Napsal(a)
  Číst dál...

  Přehled ložisek s těžbou v České republice ke dni 1.6. 2012 je k dispozici speciálně upravený jako internetová stránka, nebo ke stažení ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls).

  Tabulka těžených ložisek (webová podoba)

  Přehled těžených ložisek (dokument ke stažení)

  pondělí, 03 prosinec 2012 10:16
  Zveřejněno v Registry
  Napsal(a)
  Číst dál...

  Český báňský úřad každoročně hodnotí vývoj bezpečnosti práce v hornictví. Z analýzy vyplývá, že absence vědeckovýzkumné činnosti v oblasti bezpečnosti práce v hornictví je mimo jiné jednou z příčin negativního ovlivnění stavu bezpečnosti.

  Proto se v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 491/98 od roku 1999 zařadil mezi resorty s přidělenými prostředky na účelové financování výzkumu a vývoje a stal se nositelem výzkumného programu "Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu".

  Od roku 2007 je schváleno zahájení nových aktivit výzkumu a vývoje pod názvem "Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem" s předpokládaným ukončením v roce 2012. Jednotlivé projekty této aktivity ponesou kódové označení ABCBU. První projekt této skupiny projektů VaV je zahájen v 01/07 s číselným označením P 51/2007. Aktivita končí v roce 2010 projektem s číselným označením P 64/2010.

  Výroční zprávy

  Výroční zprávy jsou ke stažení v podobě následujících dokumentů ve formátu pro programy MS Word nebo Adobe Acrobat Reader (přípony .doc či .pdf).

  úterý, 14 srpen 2012 08:49
  Zveřejněno v Registry
  Napsal(a)
  Číst dál...
  Tabulka, která je k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Excel (přípona .xls), obsahuje přehled dokladů odborné způsobilosti vydané státní báňskou správou u nichž byla ohlášena ztráta, zničení, odcizení. Do seznamu jsou zařazeny střelmistrovské průkazy (SP), průkazy odpalovače ohňostrojů (POO), průkazy pyrotechniků (PP) a vydaná osvědčení.

  Žlutě vyznačená položka je poslední ohlášenou.

  středa, 25 leden 2017 00:00
  Zveřejněno v Registry
  Napsal(a)
  Číst dál...

  Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. květen 2004) je dovoleno v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, uvádět na trh pouze výbušniny, které nesou označení „CE“ na základě vydaného certifikátu ES o přezkoušení typu.

  Aktuální přehled je uveden na stránkách VVUÚ v sekci Vydané dokumenty. Zde jsou samostatné přehledy Výbušniny pro civilní použití - certifikáty ES o přezkoušení typu, Výbušniny pro civilní použití - stanoviska k návodům a Pomůcky k použití výbušnin ve formátu pro program Adobe Acrobat Reader (přípona .pdf).

  V sekci Notifikovaná osoba je na konci prezentace odkaz na další notifikované osoby, kde jsou prezentovány další notifikační orgány v zahraničí a jimi povolené výbušniny.

  Český báňský úřad podle § 28a odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, v platném znění, povolil k prvnímu použití v rizikovém prostředí výbušniny, které jsou uvedeny v následující tabulce.

  Ostatní povolené pomůcky k používání výbušnin:

  úterý, 14 srpen 2012 12:29
  Zveřejněno v Registry
  Napsal(a)
  Číst dál...

  D NAPIS

   

  Obvodní báňský úřad pro území krajů :

  E-podatelna 

  Dat. schránka

  Telefon

  Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
  Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

  Libereckého a Vysočina v Liberci

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  tqjaduc

  485 340 928

  Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
  Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
  Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
  Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
  Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

   


  Český báňský úřad

  Kozí 4
  P.O. BOX 140
  110 01 Praha 1 - Staré Město

  Telefon: 221 775 311
  Fax: 221 775 363
  E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Dat. schránka: rn6aas6

  IČ:00025844

  E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © Český báňský úřad, 2012

  Přihlásit

  Log in to your account or

  Registrovat

  User Registration
  or Zrušit