A+ A A-
06-02-2017

 

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic  vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

Souhrnná informace o vyřizování stížností

věcně a místně příslušnými orgány SBS od r. 2011

 

Počet přijatých a řešených stížností

orgán SBS se sídlem                           

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

2

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

-

1

-

-

1

-

OBÚ v Plzni

1

-

-

2

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

1

1

-

1

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

7

-

2

3 *)

1

-

1

Celkem SBS

11

0

3

6

3

1

2

Stížnost vyhodnocena jako:

 

 

 

 

 

 

 

nedůvodná

10

 

1

6

3

1

1

částečně důvodná

1

 

2

-

-

-

-

důvodná

-

 

-

-

-

-

1

Počet případů, kdy stížnost upozorňovala na:

 

 

 

 

 

 

 

nesprávný úřední  postup

10

 

3

6

3

1

2

nevhodné chování úřední osoby

4

 

-

2

-

-

-

                        *)  Ve 2 případech se jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení stížnosti ze strany prvoinstančního OBÚ.

 

Za období 2011-2017 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 26 stížností dle § 175 správního řádu. Stížnost ve 25 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu, 6 případů se týkalo nevhodného chování úřední osoby. Celkem 1 stížnost (cca 4%) byla vyhodnocena jako důvodná (nedodržení kontinuity stanovisek k umístění stavby v CHLÚ), 3 stížnosti (cca 11%) byly vyhodnoceny jako částečně důvodné (ve věci nahlížení do spisu a nedodržení správní lhůty), zbylých 22 stížností (cca 85%) bylo nedůvodných.

Rozdělení počtu stížností podle předmětu:

13 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

   5 - kontrolní činnost při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou

          hornickým způsobem;

   2 - povolování trhacích prací;

   3 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   1 - šetření mimořádné události (závažný pracovní úraz) v dozorované organizaci;

   1  - vydávání stanovisek pro umístění stavby v CHLÚ.

Souhrnná informace o vyřizování petic

věcně a místně příslušnými orgány SBS od r. 2011

 

Počet peticí

orgán SBS se sídlem                          

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OBÚ v Brně

-

-

1

-

-

-

1

OBÚ v Praze

2

1

-

1

-

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

-

-

1

-

-

1

OBÚ v Plzni

1

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

-

-

-

1

-

Celkem SBS

4

1

1

2

0

1

2

Za období 2011 až 2017 přijaly orgány SBS jako věcně a místně příslušné 11 petic. V rámci SBS
se neobjevily případy opakovaného podání petice nebo vyjádření nesouhlasu s jejím vyřízením. Petice vyjadřovaly obavy z důsledků, resp. nesouhlas s případným povolováním hornické činnosti (3x),
s prováděním a intenzitou trhacích prací (2x), s vymezením dobývacího prostoru (3x), s činnostmi prováděnými v dobývacím prostoru (2x) nebo s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x).   

/22.1.2018, IA/

Naposledy změněno pondělí, 22 leden 2018 13:50

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit