A+ A A-

Tiskové zprávy (74)

Tiskový mluvčí

Bohuslav MACHEK (foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace

 

Soubory s informacemi jsou ke stažení v podobě dokumentů ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

jsou témata prvního celorepublikového semináře pro bezpečnostní techniky, který zahájí předseda Českého báňského úřadu a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce dne 8. února 2017 v Hotelu Astra v Tuchlovicích.

Situaci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v hornictví (BOZP) z pohledu shromážděných poznatků z kontrolní činnosti doplní další vrcholový zástupce – první místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupce Českého báňského úřadu. První obsahově ucelenou část semináře uzavře člen Rady vlády pro BOZP zhodnocením aktuálního vývoje v BOZP, ve spojitosti k činnosti, resp. postavení bezpečnostního technika.  

K posílení celkové kultury profesní veřejnosti, která si cení zdraví a přikládá velký význam BOZP, jakož i k podpoře změn chování zaměstnanců a zaměstnavatelů, vybídnou další přední významní odborníci. Manažerka pro evropské záležitosti provede účastníky semináře novými trendy v BOZP, hodnocení rizik v praktických příkladech přiblíží akademický pracovník z Univerzity Pardubice a problematiku kladení otázek v průběhu šetření pracovních úrazů ozřejmí psycholog z Policejního prezidia Policie ČR.

Představení osvědčených praktik a postupů prostřednictvím bezpečnostních techniků z předních těžebních organizací je předmětem dalších tří příspěvků třetí obsahově ucelené části semináře nazvané „Osvědčená praxe“.

Praktické výsledky v BOZP v příspěvku nazvaném „Od ocenění Zlatý Permon mezi Českých 100 Nejlepších“ představí vrcholový zástupce, který byl za ojedinělý přístup v těžební organizaci oceněn nejvyššími profesními oceněními a dále získal další významná celospolečenská ohodnocení.
K otázce „Jak dál v BOZP v roce 2017?“ v závěru semináře vystoupí ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu.

Cílem semináře je posloužit ke zlepšení informovanosti menších těžebních organizací, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů při těžbě a úpravě nerostů. Rozbor příkladů, zejména osvědčených postupů by měl přispět k jejich dalšímu šíření, a ke zlepšování stavu v BOZP, jak každému zaměstnavateli ukládá zákoník práce.

 

úterý, 06 prosinec 2016 07:33
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Ve dnech 13. a 14. září letošního roku se uskutečnilo XXII. setkání vrcholných představitelů státních báňských správ 14 evropských zemí v rumunském hlavním městě Bukurešti, tematicky zaměřené na „Otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti související s těžbou nerostů". Za Český báňský úřad se jednání zúčastnili JUDr. PhDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D. a Ing. Antonín Taufer, CSc.

Konference zdůraznila význam poznatků báňských úřadů z jejich činnosti, pokud jde o přijatelnost hornictví z hlediska ochrany životního prostředí a o význam báňského zákonodárství pro hornické aktivity v jednotlivých zemích.

čtvrtek, 13 říjen 2016 06:23
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Usnesením vlády České republiky č. 1032 ze dne 14. prosince 2015 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2016 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2016 bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června 2016.

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“ hodnotí stav bezpečnosti práce
a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa.

Pozitivní vývoj v bezpečnosti v hornictví lze spatřovat zejména v tom, že v roce 2015 došlo k 510 pracovním úrazům, což je o 91 méně než v roce 2014.

S výrazným poklesem pracovních úrazů byl zaznamenán i mírný pokles smrtelných úrazů. V roce 2015 došlo k 9 smrtelným úrazům, což je o 2 méně než v roce 2014.

Byly zaznamenány 4 smrtelné úrazy při dobývání černého uhlí, 1 smrtelný úraz při dobývání rud hlubinným způsobem, 1 smrtelný úraz při dobývání ostatních surovin povrchovým způsobem a 3 smrtelné úrazy při nakládání s výbušninami. Velký podíl na smrtelné úrazovosti mají hromadné úrazy, při kterých došlo k šesti smrtelným pracovním úrazům (3 zaměstnanci byli usmrceni po zapálení metanu a 3 zaměstnanci byli usmrceni při manipulaci s výbušninami).

Proti roku 2014 došlo z pohledu počtu všech nahlášených mimořádných událostí (49 hlášení o mimořádné události) ke snížení o 19 hlášení.

Meziroční pokles úrazů a mimořádných událostí však není trendem, ale potvrzením faktu, že hornická činnost a nakládání s výbušninami patří mezi nejrizikovější činnosti, při kterých i malé pochybení může mít fatální následky. O tom svědčí zejména nejčastější příčiny smrtelných úrazů, kterými jsou nepředvídatelné riziko práce a selhání lidského faktoru. Počet smrtelných úrazů se přiblížil v minulosti ke své minimální hodnotě a zřejmě bude, jako už několikrát v posledních letech, kolísat.

S tímto konstatováním se však nelze smířit, a proto jedním z trvalých úkolů státní báňské správy je nepolevovat v dozorové činnosti.

 

pondělí, 11 červenec 2016 08:46
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 28.6.2016 byl ministrem průmyslu a obchodu vyhlášen 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Soutěž je členěna do 5ti kategorií - dvě jsou určeny
pro podnikatelské subjekty, jedna pro veřejnou správu (obce, města ad.) a dvě pro vzdělávací zařízení. Přihlášky soutěžních projektů a prací budou přijímány v termínu od 12.9. do 12.12. 2016 formou elektronického podání. Registrační formuláře a další podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument177261.html   nebo  http://www.mpo.cz/dokument177279.html .

pátek, 08 červenec 2016 12:01
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 31. května 2016 byla organizaci Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii V. - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Ocenění Zlatý Permon putuje do této organizace již podruhé – poprvé jej akciová společnost Velkolom Čertovy schody získala v soutěži za rok 2010.

31

pondělí, 06 červen 2016 07:14
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 24. května 2016 byla organizaci LAMA GAS & OIL s.r.o. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii IV. - činnost prováděná hornickým způsobem včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci). Organizace není v soutěži nováčkem, za skvělé výsledky v péči o bezpečnost práce získala cenu Zlatý Permon již počtvrté (2010, 2012, 2014, 2015).

pondělí, 06 červen 2016 06:58
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 10. května 2016 byla organizaci Důlní závod 3, OKD, a.s., předána putovní cena „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v r. 2015 v kategorii I. - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl. 

 

 

 

čtvrtek, 19 květen 2016 10:05
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 3. května 2016 byla organizaci Českomoravský štěrk, a.s. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii III. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku - subjekt s alespoň 51 zaměstnanci.Ocenění Zlatý Permon putoval do skupiny HeidelbergCement v České republice již v minulých letech – společnost Českomoravské štěrk, a.s.,jej získala za rok 2006, 2012 a společnost Českomoravský cement, a.s., v letech 2002 a 2011.

 

01tld02tld

čtvrtek, 19 květen 2016 08:11
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 28. dubna 2016 byla organizaci Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii II. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom.

úterý, 03 květen 2016 06:07
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

B 2

Dne 8. dubna 2016 proběhlo vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu STAVBA ČR uzavřené dne 15. října 1997. Představitelé se informovali o meziročních poznatcích z kontrolní činnosti, konstatovali velmi dobrou úroveň vzájemných vztahů a přínos pro zajišťování bezpečnosti práce. Na snímku zleva: Ing. Martin Štemberka, předseda ČBÚ, Stanislav Antoniv, předseda OS Stavba ČR.

středa, 27 duben 2016 11:36
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit