A+ A A-
16-01-2017

Povolování obchodování s výbušninami dle zákona č. 451/2016 Sb.

Dne 13. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Uvedeným zákonem se k 13. lednu 2017 mimo jiné rovněž ruší vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin. Od tohoto data se podává žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin Českému báňskému úřadu na formuláři, jehož vzor má uveřejnit Český báňský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25k zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb.

Vzory shora uvedených žádostí jsou uveřejněny na webových stránkách státní báňské správy, odkud je možno je stáhnout ze sekce INFORMACE/Formuláře/Výbušniny.

Na základě vydání zákona č. 451/2016 Sb. se tak od 13. ledna 2017 mění formuláře pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin a zároveň některé podmínky s tímto související.

Zásadní změnou v oblasti povolování nabývání výbušnin je, že žádosti o tato povolení od uvedeného data přijímá a vyřizuje Český báňský úřad.

Zasílání žádostí může probíhat i podle § 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.“.

S ohledem na povinnost organizace podle ustanovení § 25g odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb., je rozhodnutí Českého báňského úřadu vyhotovováno vždy v listinné podobě a v této podobě i oznámeno žadateli.

Správní poplatek za vydání povolení ve výši 500 Kč (Položka 60 odst. 1 písm. c) Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) lze platit kolkovými známkami nebo na účet Českého báňského úřadu č. 3711 – 4021001/0710, pro zahraniční platby IBAN: CZ14 0710 0037 1100 0402 1001, BIC: (SWIFT) CNBA CZ PP, vedeny u České národní banky, Praha 1, s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 cit. zákona. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti Českému báňskému úřadu a jejímu zaprotokolování (přidělení č.j.). Z toho důvodu je vhodné podávat žádosti jednotlivě, tzn., že jedna datová zpráva může obsahovat pouze jednu žádost.

V Praze dne 12. ledna 2017

Zpracovali:

Ing. Josef Turek (tel. 221 775 353) a Ing. Josef Slovák (tel. 221 775 349), ústřední báňští inspektoři oddělení výbušnin ČBÚ

Za oddělení výbušnin ČBÚ:

Ing. Martin Malíř, vedoucí oddělení výbušnin ČBÚ

logo cbu

Naposledy změněno pátek, 24 březen 2017 08:05

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit