Vytisknout tuto stránku

ZPRÁVY O ČINNOSTI ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU A OBVODNÍCH BÁŇSKÝCH ÚŘADŮ

Zpráva o činnosti orgánů SBS za rok se zpracovává na základě usnesení vlády o plánu nelegislativních úkolů vlády na příslušné období. Zpráva o činnosti zahrnuje také obecnou informaci o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád). Přílohu Zprávy o činnosti tvoří Informace o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami (dle § 40 odst. 6 písm. c zákona č. 61/1988 Sb.).

 

Naposledy změněno pondělí, 19 červen 2023 13:59