Aktualizováno
neděle, 27 prosinec 2020 10:07

KOMENTÁŘ K NOVELE VYHLÁŠKY č. 298/2005 Sb.

Napsal(a)

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 549/2020, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje podmínky pro získání odborné způsobilosti regulovaných činností závodního, bezpečnostního technika (dále jen „BT“) a technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl (dále jen „technický dozor“).

Poněvadž se u odborné způsobilosti závodní a BT a u odborné způsobilosti technický dozor jedná o rozdílné změny, je nutno se věnovat každé z nich samostatně.

  1. ZÁVODNÍ A BT

U odborné způsobilosti závodní a BT došlo ke změně těmto odbornostem společných teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy, uvedených v bodě  4 přílohy č. 1 vyhlášky č. 298/2005 Sb. Novelou byly sloučeny znalosti v oblastech, které musel žadatel o tyto odborné způsobilosti splňovat podle původní právní úpravy, do písmene a), cit.: „hornictví nebo dobývání ložisek nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo ražení podzemních děl nebo studijního předmětu podobného obsahu“. Touto úpravou se, zjednodušeně řečeno, nově umožňuje, aby uchazeč o tyto odbornosti naplnil jen jednu z těchto podmínek.

Pro úplnost je však nutno dodat, že zůstaly beze změny ostatní podmínky uvedené v bodě 4 přílohy č. 1 týkající se oblastí znalostí uchazeče, a to:

  • geologie,
  • geodézie nebo důlní měřictví,
  • strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní předmět podobného obsahu,
  • trhací práce,
  • bezpečnostní předpisy.

Nová úprava umožňuje, aby o tyto odbornosti požádal například i absolvent vysoké školy ve studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavební konstrukce nebo na přípravu a realizaci staveb nebo obdobné vysokoškolské vzdělání; musí však splňovat požadavky stanovené bodem 4 přílohy č. 1 novely. Naopak, za obdobný obsah předmětů uvedených pod písmenem a) nelze považovat například odbornou kvalifikaci elektrotechnickou či strojní.

  1. TECHNICKÝ DOZOR

Novela rozděluje požadavky pro odbornou způsobilost technický dozor stanovené v § 2 odst. 1 písm. k) do dvou odstavců (odstavec 1 a odstavec 2), čímž se upravují možnosti jejího získání.

a) První možností (odstavec 1) je splňovat dosavadní požadavky stanovené vyhláškou č. 298/2005 Sb. před její změnou, tedy fakt, že má žadatel odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců. I v tomto případě došlo ke sloučení podmínek pro znalosti oblastí žadatele v úplně stejném znění a se stejným důsledkem, jako tomu je u odborné způsobilosti závodního a BT.

Zachovány zůstaly ostatní oblasti, které musí žadatel splňovat, a to:

  • strojírenství nebo strojní zařízení,
  • trhací práce,
  • bezpečnostní předpisy.

b) Další alternativou (odstavec 2) pro získání odborné způsobilosti technický dozor je, aby žadatel splňoval nově formulovanou podmínku, a sice, cit.: „odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky“. Tady žádné další požadované oblasti znalostí stanoveny nejsou, a to ani v příloze č. 1 vyhlášky č. 298/2005 Sb. To tedy znamená, že u žadatele bez „hornického vzdělání“ jsou oblasti znalostí nahrazeny délkou praxe prodlouženou o dva a půl roku oproti původnímu znění, kterou musí absolvovat na příslušném pracovišti. Pokud je v tomto ustanovení zmíněn termín „technický obor“, který musí žadatel absolvovat pro získání této odborné způsobilosti, pak je tím myšlen jakýkoliv technický obor, tentokrát například i elektrotechnika anebo strojírenství.

Číst 5126 krát Naposledy změněno pátek, 17 září 2021 14:46
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline