Vytisknout tuto stránku

Nové interaktivní formuláře

  1. 10. 2021 byl v sekci „Potřebuji vyřídit“ pod odkazem „Interaktivní formuláře“ nově přidán „Formulář žádosti o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)“ a „Formulář žádosti o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti provozované hornickým způsobem“, které slouží k podání žádostí na příslušný obvodní báňský úřad prostřednictvím dálkového přístupu.
Naposledy změněno pátek, 15 říjen 2021 13:23