OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem bude periodické přezkoušení odborné způsobilosti orgány státní báňské správy prováděno až po skončení nouzového stavu, což je podmíněno včasným podáním žádosti před marným uplynutím lhůty pro přezkoušení vztahující se k příslušnému osvědčení. V případě, že by byl z tohoto důvodu překročen termín platnosti osvědčení, považuje se původní zkouška za platnou do nejbližšího možného termínu přezkoušení stanoveného po skončení nouzového stavu. O tomto termínu bude žadatel včas vyrozuměn.
Totéž platí i pro ověřování odborné způsobilosti za účelem vydání nového dokladu odborné způsobilosti (osvědčení, oprávnění), pokud žadatel neprokáže naléhavý zájem, pro který nemůže být vyřízení žádosti odloženo.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline