Vytisknout tuto stránku

Základní informace k úhradám

Povinnost platit úhradu z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých nerostů je dána zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, mají tato peněžitá plnění charakter daně. Věcně a místně příslušným správcem úhrad je obecně obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětný dobývací prostor nebo jeho největší část.

 

Naposledy změněno úterý, 02 duben 2019 11:04