Tiskové zprávy (139)

Společnost Gravitricity Ltd mezi prvními v ČR představila obecný princip gravitačního úložiště energie v jamách uzavíraných dolů.  V posledních dnech se zvyšuje zájem médií o gravitačního úložiště energie a bohužel, s tímto zájmem se množí nepřesné informace ohledně překážek, které tomuto záměru údajně…

Dne 23. března 2023 se uskutečnilo setkání předsedy Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberky, Ph.D. a předsedy Odborového svazu Stavba Ing. Pavla Zítka, na kterém bylo vyhodnoceno plnění Dohody o vzájemné spolupráci ČBÚ a OS Stavba za rok 2022…

Dne 21. března 2023 se uskutečnilo jednání mezi předsedou Českého báňského úřadu panem Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D. a předsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu panem Rostislavem Paličkou, na kterém byla vyhodnocena spolupráce na úseku bezpečnosti a…

Dne 10. ledna 2023 se v budově Českého báňského úřadu uskutečnilo slavnostní předání nejvyššího hornického vyznamenání (ocenění) – „Medaile Jiřího Agricoly“ za rok 2021 a 2022. Ministr průmyslu a obchodu společně s předsedou Českého báňského úřadu předali za účasti zástupců Zaměstnavatelského…

Vědecký projekt se zabýval výzkumem vlivů důlní vody s vysokou salinitou v průběhu postupného zatápění důlních děl v karvinské dílčí pánvi po ukončení těžby černého uhlí. Český báňský úřad, jako odborný gestor ukončeného projektu zveřejnil na odkazu Věda a výzkum…

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předal resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ navrženým báňským záchranářům z hlavních báňských záchranných stanic v Hodoníně, Ostravě, Praze a Mostě. Zlatý Záchranářský záslužný kříž obdrželi Ing. Karel Blahut, Ing. Jaroslav Ryznar, Petr Balík, Ing.…

 Zleva Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu, Ing. Adam Mirek, Ph.D., předseda Wyższego Urzędu Górniczego a Ing. Erich Veselenyi, předseda Hlavného banskeho úradu Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Oberfalzer pozval předsedy báňských správ na setkání hornických…

Dne 8. června 2022 předali zástupci ČBÚ a OS Stavba ČR Ing. Radim Mžyk a Ing. Pavel Zítko ocenění „Zlatý Permon“ organizaci Cement Hranice a.s. Toto ocenění se uděluje za výsledky dosažené v uplynulém roce v oblasti bezpečnosti a…

-14. června 2022- Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., (vlevo) Ing. Pavel Šeldbauer a Ing. Petr Hübner z vedení těžební organizace Sklopísek Střeleč, a.s., (uprostřed) a Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje (vpravo) v areálu lomu v Hrdoňovicích.  Předseda Českého…

Český báňský úřad jako odvolací správní orgán dne 10. června 2022 v souladu se zákonem rozhodl o odvolání proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh k těžbě štěrkopísků a zahájil doručování rozhodnutí o odvolání účastníkům řízení.  Při rozhodování o odvolání…

Dne 2. června 2022 se uskutečnilo setkání předsedy Českého báňského úřadu pana Ing. Martina Štemberky, Ph.D. a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dany Drábové, Ph.D., na kterém bylo vyhodnoceno plnění Dohody o součinnosti obou úřadů za…

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. května 2022 zveřejněna vyhláška Českého báňského úřadu č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání…

 - 12. května 2022 -  Po dvou letech předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předal resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ navrženým báňským záchranářům z Hlavní báňské záchranné stanice Most a Hlavní báňské záchranné stanice Praha. Ocenění převzali záchranáři,…

Dne 10. května 2022 zasedala komise pro vyhodnocení a udělení ceny „Zlatý Permon“ za rok 2021, ceny za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech dozorovaných orgány státní báňské správy. Cena je zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem…

  6. května 2022 Po dvou letech předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předal resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ navrženým báňským záchranářům z Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava a Hlavní báňské záchranné stanice Hodonín. Zlatý Záchranářský záslužný kříž…

Dne 24. března 2022 se uskutečnilo setkání předsedy Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberky, Ph.D., a předsedy Odborového svazu Stavba Ing. Pavla Zítka, na kterém bylo vyhodnoceno plnění Dohody o vzájemné spolupráci ČBÚ a OS Stavba za rok 2021 na úseku bezpečnosti…

Dne 22. března 2022 se uskutečnilo jednání mezi předsedou Českého báňského úřadu panem Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D. a předsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu panem Rostislavem Paličkou, na kterém byla vyhodnocena spolupráce na úseku bezpečnosti a…

Český báňský úřad eviduje údaje o pracovních úrazech, ke kterým dochází v hornictví, zejména při těžbě nerostných surovin a nakládání s výbušninami. Z dosud ohlášených údajů o pracovních úrazech plyne, že v průběhu předchozího kalendářního roku 2021 není Českým báňským úřadem v hornictví evidován…

pondělí, 18 říjen 2021 11:14

Tisková zpráva

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D. přijal pozvání Těžební unie a dne 7. října 2021 se zúčastnil podzimního setkání těžařů v Hluboké nad Vltavou. V rámci tohoto setkání se zástupci těžařské veřejnosti vystoupil s přednáškou, ve které upozornil na některá aktuální…

úterý, 12 říjen 2021 12:48

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 5. října 2021 se v budově Českého báňského úřadu uskutečnilo slavnostní předání nejvyššího hornického vyznamenání (ocenění) – medaile Jiřího Agricoly za rok 2020. Ministr průmyslu a obchodu společně s předsedou Českého báňského úřadu předali za účasti zástupců Zaměstnavatelského svazu důlního…

 Dne 14. července 2021 se uskutečnilo setkání předsedy Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberky, Ph.D. a předsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislava Paličky, na kterém bylo vyhodnoceno plnění Dohody o vzájemné spolupráci ČBÚ a OS…

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline