Aktualizováno
pondělí, 23 červen 2014 11:53

K VI. konferenci IQmining.CZ 2014

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 18

ig logo

Český báňský úřad, v Praze 23. června 2014.

Téma konference „Ochrana ložisek nerostů“ reagovalo na programové prohlášení vlády, kde se mj. uvádí: „Současná vláda zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů.“

Ke zvolenému tématu se vyjádřili zástupci státní správy, profesní veřejnosti a hornického školství. Z celého spektra ekonomických, technických a sociálních aspektů souvisejících s ochranou ložisek nerostů, lze učinit tyto závěry:

-        I na počátku 21. století mají nerostné suroviny (zejména energetické suroviny, rudy, nerudy a stavební suroviny), vč. druhotných surovin zásadní roli v hospodářství všech ekonomik, české nevyjímaje.

-        V zájmu optimálního rozvoje české ekonomiky je třeba pamatovat na domácí nerostné suroviny.

-        Přístup státu a jeho požadavky na využitelnost ložisek, zejména u vyhrazených nerostů by měla formovat státní energetická koncepce a surovinová politika.

-        Hovoříme-li o nerostném bohatství je nutno vycházet z faktu, že specifickým rysem ložisek nerostných surovin je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost.

-        Stát zabezpečuje ochranu prozkoumaných a vyhodnocených ložisek vyhrazených nerostů zejména prostřednictvím státní báňské správy.

-        Hospodárné využívání neobnovitelných ložisek vyhrazených nerostů závisí na tom, zda v současnosti vyhovují stávajícím bezpečnostním, technickým a ekonomickým podmínkám.

-        Ochrana ložisek vyhrazených nerostů je veřejným zájmem, z tohoto důvodu musí být nepřemístitelnost vyhrazených ložisek nerostů nadále respektována i v jiných řízeních týkajících se území a jeho využití.

 

iq 3MUDr. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
při slavnostní zdravici účastníkům konference.

 

Číst 30525 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline