Aktualizováno
úterý, 07 duben 2015 14:17

Státní báňská správa a aktuální báňská problematika

Napsal(a)

Na Jarním setkání těžařů Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek, zhodnotil činnost státní báňské správy za rok 2014 ve vztahu k aktuální báňské problematice v České republice.

tk31

Ing. Martin Štemberka na Jarním setkání těžařů informuje členy Těžební unie.


Český báňský úřad na základě shromážděných poznatků v legislativní činnosti :

  • Zpracoval návrh přijatého zákona č. 259/2014 Sb. o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Analyzoval shromážděné poznatky a provedl přímou novelu vyhlášky č. 110/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
  • Navrhnul v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášku č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Při správě úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů obvodní báňské úřady za rok 2014:

  • Přijaly platby od 361 těžebních organizací za 949 dobývacích prostorů ve výši
    13 805 940,- Kč, vč. dodatečných plateb, penále, úroků a pokut. Platby byly rozděleny 918 oprávněným obcím.
  • Vybraly a ve prospěch státního rozpočtu odvedly 146 291 900,- Kč a 478 obcím rozdělily 438 874 990,- Kč. Na platbách se podílelo 224 organizací, které těžily na 509 dobývacích prostorech.

V roce 2014 při výkonu vrchního dozoru báňští inspektoři odpracovali 4 907 směn. Za zjištěné závady a nedostatky v průběhu kontrolní činnosti byly uloženy sankce:

  • ve správním řízení - 27 pokut v celkové výši 3 128 000,- Kč,
  • v blokovém řízení - 369 pokut v celkové výši 359 650,- Kč.

Správní činnost orgánů státní báňské správy byla vykonávána pro:

549 organizací s oprávněním k dobývání,

174 organizací specializující se na podzemní práce spočívající v hloubení jam a studní, na ražení štol a tunelů a na vytváření podzemních prostor o objemu větším než 300 m3 horniny,

112 organizací, které se specializují na vyhledávání a průzkum ložisek,

41 organizací s oprávněním na výkon trhacích prací

15 organizací vyrábějícím výbušniny,

1 373 organizací, které vykonávají některou z dalších činností,

133 právnickým nebo fyzickým osobám u podzemních objektů,

kterým bylo vydáno celkem 1 135 rozhodnutí resp. povolení a 1 973 dalších aktů týkajících se ohlášení nebo přerušení hornické činnosti.

Báňští inspektoři ověřili odbornou způsobilost u 689 fyzických osob pracujících nebo podnikajících v hornictví.

Pro jiné veřejnoprávní orgány a občany státní báňská správa vydala 3 606 vyjádření k umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, a 3 255 stanovisek k územně plánovací dokumentaci.  

Ve státní báňské správě (Český báňský úřad a 8 obvodních báňských úřadů) pracovalo 183 zaměstnanců (průměrný přepočtený evidenční stav) a ze státního rozpočtu bylo za rok 2014 vyčerpáno 125 645 055,- Kč.


 

Tisková zpráva č. 31

Český báňský úřad, Praha dne 7. dubna 2015

Číst 30901 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline