Aktualizováno
čtvrtek, 23 duben 2015 10:29

Státní báňská správa a aktuální problematika nakládání s výbušninami

Napsal(a)

Připravovaná a nově platná legislativa, novinky z oblasti výzkumu, vzdělávání a provozní praxe a bezpečné nakládání s výbušninami, byla hlavní témata programu semináře zaměřeného na aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice.

 Seminář, který připravila státní báňská správa, zahájil dne 8. dubna 2015 v Tuchlovicích Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek Českého báňského úřadu. Na úvod shrnul aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice a činnost státní báňské správy v této oblasti  za rok 2014. Poděkoval také přítomným zástupcům organizací za dosažené výsledky v bezpečnosti práce při nakládání s výbušninami. V roce 2014, stejně jako v roce 2013, nedošlo při nakládání s výbušninami k žádnému smrtelnému úrazu. Zaznamenány byly celkem 2 mimořádné události, a to při zpracování výbušnin a při provádění trhacích prací v podzemí.

 

Ing. Martin Štemberka při zahájení celorepublikového semináře.

 

 

K aktuální právní úpravě výbušnin a munice na Slovensku vystoupil JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, předseda Hlavného banského úradu Slovenské republiky. Informoval také o důvodech komplexní úpravy nakládání s výbušninami a se střelivem, resp. municí, která byla dovršena zákonem č. 58/2014 Z.z., o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík v průběhu přednášky
o postupu legislativních prací na právní úpravě výbušnin, střeliva a munice na Slovensku.

 

 

 

Jedním z hostů byl i plk. JUDr. Michal DLOUHÝ, Ph.D., ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR, který ve svém příspěvku přiblížil činnost této specifické složky bezpečnostních sborů. Na vystoupení navázal plk. Mgr. Vladimír VOSKA z oddělení vedoucího psychologa Policejního prezidia Policie ČR, který seznámil účastníky s identifikací rizikových změn chování osob přicházejících do styku s výbušninami.

 

 

 

plk. JUDr. Michal DLOUHÝ, Ph.D., informuje o činnosti Pyrotechnické služby Policie ČR.

 

 

 

Zástupci státní báňské správy pak ve svých vystoupeních seznámili účastníky semináře zejména:

 

 • s novou právní úpravou prekurzorů výbušnin,
 • s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující nakládání s výbušninami v EU do českého právního řádu,
 • s pyrotechnickými výrobky, ohňostroji a ohňostrojnými pracemi v otázkách a odpovědích,
 • se sledovatelností výbušnin používaných v podzemí a na povrchu,
 • s výsledky a poznatky z kontrol přepravy výbušnin,
 • s významem náležitostí žádosti o povolení trhacích prací a jejich nejčastějšími nedostatky,
 • s požadavky na dokumentaci trhacích prací z hlediska základních náležitostí žádosti o povolení trhacích prací, jakož i základního předpokladu pro bezpečné provádění trhacích prací,
 • s významem bezvadného rozhodnutí o povolení trhacích prací - jako jedné ze základních jistot pro podnikání,
 • se základními požadavky na zdolávání závažných provozních nehod a na bezkolizní postup obvodního báňského úřadu při jejich šetření v organizacích, které používají výbušniny na povrchu a při ostatních činnostech.

 

 Z pohledu profesní veřejnosti zhodnotil navrhované novely předpisů upravující nakládání s výbušninami Ing. Petr VLČEK, prezident Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku. Další přednášející z akademické a profesní veřejnosti se zaměřili na novinky z výzkumu, vzdělávání a provozní praxe, jakými jsou:

 

 • sledovatelnost výbušnin a její SW realizace pro menší společnosti,
 • speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací,
 • výuka trhacích prací na HGF VŠB-TU Ostrava,
 • znecitlivění emulzních trhavin při odstřelech v podzemí/lomech,
 • optimalizace trhacích prací při ražbě Zahradnického tunelu za pomocí řízeného vrtání.

 

 K oblasti bezpečného nakládání s výbušninami byly předneseny příspěvky na téma:

 

 • trhací práce jako součást protiotřesové prevence,
 • bezpečnost při přepravě ADR třídy 1 po veřejných komunikacích,
 • otázka dodržování některých podmínek povolení trhacích prací při změně dodavatele trhacích prací.

 

 

Účastníci celorepublikového semináře k "nakládání s výbušninami".

 

 

 

Celorepublikového semináře se zúčastnilo, mimo přednášejících, 120 střelmistrů, technických vedoucích odstřelů a vedoucích trhacích prací z organizací, které nakládají s výbušninami.

 

 

 

Byly splněny stanovené cíle semináře, mezi které patřilo zejména:

 

 • rozšířit znalosti profesních zaměstnanců o nejnovější zkušenosti odborníků z celé republiky,
 • seznámit účastníky s připravovanou legislativou,
 • upozornit na vybraná ustanovení právních předpisů a technických norem,
 • seznámit účastníky s poznatky z kontrolní činnosti.

Tisková zpráva č. 33

Český báňský úřad, Praha 22. dubna 2015

Číst 31355 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline