Aktualizováno
pondělí, 13 únor 2017 11:08

1. s e m i n á ř pro bezpečnostní techniky v hornictví

Napsal(a)

Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu dne 8. února 2017 v hotelu ASTRA  v Tuchlovicích zahájil první celorepublikový seminář pro bezpečnostní techniky. V úvodním slovu zdůraznil význam BOZP ve výkonu vrchního dozoru státní báňské správy a sdělil první informace o stavu BOZP v hornictví a při nakládání s výbušninami za rok 2016.

 

Celkovou situaci v BOZP vyjadřuje srovnání vybraných ukazatelů.

 

Jedná se o nejlepší dosažené výsledky v historii sledování úrazovosti v organizacích dozorovaných státní báňskou správou.


Program semináře pro bezpečnostní manažery byl tematicky zaměřen na:

  1. přednostní získání aktuálních informací o situaci BOZP jak v hornictví, tak i v jiných průmyslových odvětvích,
  2. trendy BOZP,
  3. osvojení nových postupů hodnocení rizik,
  4. psychologii postupu při kladení otázek  k objasnění vzniku pracovního úrazu,
  5. informace větších nadnárodních společností,
  6. stanovení dalšího společného postupu k zřízení BOZP.


 Přednášející, kteří si při plnění každodenních úkolů našli volný čas a předali shromážděné výsledky a metody řízení BOZP dalším manažerům bezpečnosti, splnili hlavní cíl semináře - posloužit ke zlepšení informovanosti bezpečnostních techniků z menších těžebních organizací, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů při těžbě a úpravě ostatních nerostů (jedná se zpravidla o menší zaměstnavatele, kteří mnohdy nemají přístup jak k většímu množství zaevidovaných zdrojů a příčin pracovních úrazů, tak i k výsledkům analýz (obvykle nazývané jako osvědčené postupy nebo zlatá pravidla), prováděných v centrálách nadnárodních společností).


 Poděkování za přednesení příspěvků patří:

Mgr. Ing. Rudolfu HAHNOVI, generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce,
Ing. Radce SOKOLOVÉ, místopředsedkyni Českomoravské konfederaci odborových svazů,
Ing. Robertu KŘEPINSKÉMU, členu Rady vlády pro BOZP,
Dr. Renatě EISENVORTOVÉ, manažerce pro evropské záležitosti,
doc. Ing. Miloši FERJENČÍKOVI, Ph.D., akademickému pracovníkovi z Univerzity Pardubice,
plk. Mgr. Vladimíru VOSKOVI, vedoucímu oddělení psychologa z Policejního prezidia Policie ČR,
Ing. Jozefu VYSKOKOVI, bezpečnostnímu technikovi z Českomoravského štěrku, a.s.,
Ing. Karlu PULCOVI, bezpečnostnímu technikovi z EUROVIA Kamenolomy, s.r.o.
Ing. Pavlu ZAJÍČKOVI, bezpečnostnímu technikovi OKD, a.s.,
Ing. Ladislavu VITOULOVI, řediteli VÁPENKY VITOUL, s.r.o.


Na závěr semináře bylo konstatováno, že hlavní zásluhu na dílčích výsledcích mají především zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, kteří zejména pokročili v prevenci rizik.

Pokroku v bezpečnosti bylo dosaženo také prostřednictvím aktivní účastí a spolupráce odborových svazů, profesních uskupení a státní báňské správy.

Mnohdy stačí, aby zejména zaměstnanci a zaměstnavatelé měli neustále na paměti:

Číst 14794 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline