Aktualizováno
čtvrtek, 16 kvě 2019 11:29

Co hýbe BOZP, kam se ubírá, a co si z toho vzít?

Napsal(a)

Poznatky z I. mezinárodní konference o vedení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích dozorovaných státní báňskou správou naznačují, že možný recept na další zlepšení prevence spočívá ve snížení počtu nebezpečných událostí (skoronehod), o kterých zatím nevíme.

bos
Na horním snímku vlevo Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu, při zahájení konference dne 15. května 2019; na horním snímku uprostřed dr inż. Adam MIREK, Prezes, Wyższy Urzad Górniczy, přednáší příspěvek zaměřený na vývoj bezpečnosti ve společnostech dozorovaných báňskou správou Polské republiky; na dolním snímku uprostřed JUDr. Ing. Peter KUKELČÍK, předseda Hlavného banského úradu, seznamuje účastníky konference s vývojem bezpečnosti ve společnostech dozorovaných báňskou správou na Slovensku; horní snímek vpravo zachycuje Ing. Ladislava VITOULA, ředitele Vápenky Vitoul s.r.o., absolutního vítěze soutěže „Zlatý Permon“, jak předává bezpečnostního maskota Ing. Radimovi MŽYKOVI, řediteli odboru hornictví ČBÚ; dolní snímek vpravo zachycuje posluchače konference v čele s Ing. Daliborem HAMPEJSEM, předsedou Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina; snímek dole vlevo zachycuje Ing. Jiřího VÁCLAVÍKA, ředitele společnosti AUSTIN Detonator s.r.o., kterého objímá Ing. Jan MÜHLFEIT, globální stratég a kouč, který se zejména soustředí na pozitivní vůdcovství.

Úvod konference patřil předsedům báňských úřadu z Polska, Slovenska a České republiky, kteří se věnovali zásadním otázkám „Co hýbe BOZP a kam se ubírají sledované bezpečnostní ukazatele v organizacích dozorovaných státní báňskou správou“.  

Z dalších příspěvků vrcholových zástupců organizací dozorovaných českou státní báňskou správou jasně vyplynulo, že pokroku v žádných sledovaných ukazatelích BOZP nelze dosáhnout, pokud si odpovědnost neuvědomí management organizace a další zaměstnanci na všech stupních řízení.

Účastníci konference se prostřednictvím jednotlivých přednášek seznámili s dalšími důležitými poznatky v oblasti BOZP, které lze sumarizovat takto:

Dalšího pokroku ve sledovaných ukazatelích BOZP zřejmě nedosáhneme, dokud:

  1. vedoucí zaměstnanci prostřednictvím pozitivní komunikace nezjistí od zaměstnanců informace o nebezpečných stavech (skoronehodách, kdy se na jejich pracovišti „bohudík“ nic nestalo),
  2. vedoucí zaměstnanci takové nebezpečné činitele a procesy nevyhledají, nezjistí jejich příčiny a zdroje, nevyhodnotí rizika z nich plynoucí a nepřijmou opatření k jejich odstranění,
  3. neodstraníme rezervy v osnovách školení, jakož i v samotné teoretické a praktické přípravě nových zaměstnanců,
  4. se nám nepodaří zavést srozumitelné pracovní postupy, pokyny
    a technologické postupy,
  5. nezačneme vyžadovat a kontrolovat jednotné požadavky kladené na zaměstnance, provozovaná technická zařízení a způsobilost používaného drobného nářadí na pracovišti, kde plní pracovní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

 

 

Číst 2401 krát Naposledy změněno čtvrtek, 30 kvě 2019 06:12
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline