Aktualizováno
úterý, 30 červenec 2019 12:48

Sdělení ke kontrolnímu závěru NKÚ 

Napsal(a)

V průběhu dne 29. července 2019 Nevyšší kontrolní úřad zveřejnil na https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodareni-ceskeho-banskeho-uradu-je-bez-zavaznejsich-problemu-id10642/ kontrolní závěr hospodaření Českého báňského úřadu.

Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu probíhala na Českém báňském úřadě v Praze ode dne 3. října 2018 do 16. dubna 2019. 
Předmětem kontroly bylo, jak Český báňský úřad plnil povinnosti související se správou úhrad z vydobytých nerostů a úhrad z dobývacího prostoru, vč. povinností spojených s nakládáním s majetkem státu (provoz a investice Českého báňského úřadu a 8 obvodních báňských úřadů). 

Kontrolní závěr „Český báňský úřad postupoval podle platných právních předpisů“ lze doplnit o dvě sdělení:
1. Český báňský úřad v oblasti nakládání s majetkem státu přijal doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu po předchozí kontrole v roce 2001 a provedl systémová opatření, která mj. přinesla pozitivní výsledek dílčího kontrolního závěru – „bez závažnějších problémů.“
2. Odpovědným zaměstnancům státní báňské správy se v průběhu přechodného období podařilo v průběhu tří měsíců vytvořit nový informační systém úhrad, který zajistil druhý dílčí pozitivní výsledek kontroly „Při správě výnosů úhrad z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů postupoval Český báňský úřad v souladu s horním zákonem a daňovým řádem.“ 

Ke kontrolnímu závěru nepochybně přispěl profesionální přístup všech kontrolujících. 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., ke kontrolním zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu uvedl: „Poděkování patří všem zaměstnancům státní báňské správy, kteří činnost úřadu v kontrolovaných oblastech zajišťují. Věřím, že zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu zvýší prestiž státní báňské správy.“

Číst 2449 krát Naposledy změněno úterý, 30 červenec 2019 13:32
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline